Σύμφωνα με τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας Workforce 2020 που υλοποιήθηκε από την Oxford Economics με την υποστήριξη της SAP, η επένδυση των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα προέκυψε ότι τα στελέχη ανεπτυγμένων εταιρειών τείνουν να είναι πιο προνοητικά και καλύτερα προετοιμασμένα, και έτσι προσαρμόζονται πιο εύκολα στις μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς. Επίσης, δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στις δημογραφικές αλλαγές του ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες τελικά και διαμορφώνουν το χώρο εργασίας, ενώ υποστηρίζουν ότι η εισροή της γενιάς των millennials στην εργασία και η γήρανση του ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν δύο από τις βασικές αλλαγές στην αγορά που πρόκειται να επηρεάσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική.

Ταυτόχρονα, οι αναπτυγμένες εταιρείες είναι καλύτερες στην προσέλκυση «ποιοτικών» ταλέντων, με το 55% των επιχειρήσεων, οι οποίες καταγράφουν υψηλές επιδόσεις υποστηρίζουν ότι είναι ικανοποιημένες με την ποιότητα των υποψηφίων που προσλαμβάνουν για τις περισσότερες θέσεις, σε σύγκριση με το 46% των επιχειρήσεων που καταγράφουν χαμηλότερες επιδόσεις. Το 60% των ανεπτυγμένων εταιρειών θεωρούν πιο σημαντική την ικανότητα από ότι τη θητεία των εργαζομένων τους, σε σύγκριση με τις λιγότερο αποδοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εκτιμούν και τόσο αυτό το στοιχείο.

Τέλος, σύμφωνα την έρευνα οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε θέματα εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που καταγράφουν χαμηλότερες επιδόσεις. Στελέχη τα οποία εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις είναι πολύ πιθανό να δηλώσουν ότι, τα θέματα που σχετίζονται με το χειρισμό του ανθρώπινου δυναμικού διαμορφώνουν τη στρατηγική τους σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου (64% έναντι 49%). Επίσης, σχεδόν το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις δηλώνουν ότι τα θέματα εργατικού δυναμικού δεν επηρεάζουν τον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό, και ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν κάτι αναφορικά με αυτό για τα επόμενα τρία χρόνια.