Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες διοργανώνει το WorkLife Forum στις 10 Ιουνίου 2010, στην Αθήνα.

Σκοπός του Forum είναι η ενημέρωση των στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής και η ενίσχυσή τους με τα απαραίτητα εργαλεία, για αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων. Με τη Συμβουλευτική καθοδήγηση επιδιώκεται μεγαλύτερος αυτό-έλεγχος, ενίσχυση της ανθεκτικότητας μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις, καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων υπό πίεση και ομαλότερη διεξαγωγή της επαγγελματικής και προσωπικής καθημερινότητας των εργαζομένων.

Οι εισηγήσεις του Ανδρέα Αρματά, ΜΑ., DCH., MSCP Coaching & Clinical Psychologist αλλά και εξειδικευμένων επαγγελματιών με αναγνωρισμένη επιστημονική ειδίκευση σε θέματα WLB και μεγάλη εμπειρία στην εταιρική και προσωπική Συμβουλευτική, επικεντρώνονται στην παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων που επηρεάζουν την εργασιακή και προσωπική ζωή, ενώ προβάλλουν καινοτόμες ιδέες, σύγχρονα εργαλεία και πρότυπες τεχνικές για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού, ιδιαίτερα σε περιόδους απότομων αλλαγών, επιχειρηματικής αστάθειας και αυξημένης ανασφάλειας.

Το Forum απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων HR επιχειρήσεων, ανώτερα στελέχη, υπεύθυνους τμημάτων – στελέχη υπεύθυνα για τη διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων, αλλά και γενικότερα σε όλους όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του WLB.

Η συμμετοχή στο Forum είναι δωρεάν. Πληροφορίες: 2106985820-30, www.kekdiastasi.edu.gr.