Το αντικείμενο της εργασίας: αρθρογραφία. Ο χώρος: κάπου στην Αθήνα. Η ώρα: 19:45. Τα γραφεία της εταιρείας: Γέρακας. Το τυπικό ωράριο της εταιρείας 9.00 -17.00. Ναι, σωστά καταλάβατε… το παρακάτω κείμενο δεν έχει γραφτεί στα γραφεία της BOUSSIAS στις τυπικά εργάσιμες ώρες και η γράφουσα είναι μία από τις εργαζόμενες που αξιοποιεί τη δυνατότητα για εργασία σε εκτός εταιρείας περιβάλλον. Η απομακρυσμένη εργασία κερδίζει έδαφος και στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς τα οφέλη της αφορούν τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη.

Η αλλαγή από την εργασία με συγκεκριμένο ωράριο και σε ένα καθορισμένο επαγγελματικό περιβάλλον σε ένα μοντέλο όπου η φυσική παρουσία και οι εργασιακές ώρες δεν ήταν προαπαιτούμενα, τουλάχιστον σε μια πλήρους απασχόλησης εργασία, είναι κάτι που εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. Η κινητικότητα ίσως έχει αλλάξει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται, δημιουργώντας μεγάλες ευκαιρίες αλλά και μεγάλες προκλήσεις. Ο πολλαπλασιασμός των κινητών εφαρμογών επιτρέπει στους «έξυπνους» εργαζόμενους να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Η κινητικότητα παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και έχει επεκταθεί από μία μόνο IT-κεντρική προσέγγιση στο να επηρεάσει κάθε ενιαία μονάδα εντός του οργανισμού. Οι πρωτοβουλίες του ψηφιακού χώρου εργασίας μετατοπίζονται ώστε να έχουν ακόμα πιο πολύ στο επίκεντρό τους «έξυπνους» εργαζόμενους. Η κινητικότητα διαδραματίζει βασικό ρόλο στη σχέση μεταξύ των εταιρειών και των πελατών τους αλλά και των οικοσυστημάτων τους, δημιουργώντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα και περιβάλλοντα συνεργασίας.

Οι εργαζόμενοι αυξάνουν τη χρήση της δικής τους συσκευής και των εφαρμογών τους για την πρόσβαση σε εταιρικούς πόρους – γνωστούς ως Bring-Your-Own-Device/BYOD – ή το Bring-Your-Own-Applications (BYOA). Αυτό δημιουργεί περισσότερη πολυπλοκότητα γύρω από τη διαχείριση και τον καθορισμό των πολιτικών ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι δεν θίγονται οι ευαίσθητες πληροφορίες κατά την κλοπή ή την απώλεια τερματικών και να διασφαλιστεί η σωστή χρήση των εγκατεστημένων εφαρμογών. Υπάρχουν νέες συσκευές με νέα λειτουργικά συστήματα ή λειτουργικά συστήματα με διαφορετικές εκδόσεις που αυξάνουν την πολυπλοκότητα της διαχείρισης και της εξέλιξής τους: Smartphones, Tablets, 2 σε 1, Wearables.

Η χρήση αυτών των εφαρμογών μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση δεδομένων σε όλες τις συσκευές και, συνεπώς, το κόστος τηλεπικοινωνιών. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για μεγαλύτερο έλεγχο της κατανάλωσης δεδομένων. Η κινητικότητα έχει καταστεί η θεμελιώδης παράμετρος για την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης. Η τεχνολογία αλλάζει πολύ γρήγορα και η συνεχής προσαρμογή είναι πρωταρχικής σημασίας. Αυτή η καινοτομία είναι το στοιχείο που θα συνεχίσει να κρατάει ζωντανές τις επιχειρήσεις σε έναν ψηφιακό κόσμο.

Όπως αναφέρθηκε, η κινητικότητα των επιχειρήσεων διαδραματίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε αυτή την κίνηση προς το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον. Το σχήμα 1 δείχνει μερικούς από τους κύριους στόχους για τις επιχειρήσεις όταν υιοθετούν την κινητικότητα και τις στρατηγικές ψηφιακού χώρου εργασίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ
Καθώς αξιολογείτε τις τάσεις της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την επιχείρησή σας, συνειδητοποιήστε ότι αντικατοπτρίζουν έναν όλο και πιο «κινητό» τρόπο ζωής. Περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ διαθέτουν smartphones (82%). Επιπλέον, μεταξύ των νέων δημογραφικών, ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν καθολικός (93%). Και είμαστε πιο εξαρτημένοι από ποτέ από τα τηλέφωνά μας καθώς τα ελέγχουμε κατά μέσο όρο 47 φορές την ημέρα.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη βρει έναν τρόπο για να συμβαδίζουν με αυτές τις αλλαγές. Ενώ το 98% των επιχειρήσεων επιβεβαίωσε ότι οι εργαζόμενοί τους χρησιμοποιούν προσωπικά smartphones για επιχειρηματικούς σκοπούς, μόνο το 20% των επιχειρήσεων τους παρέχει αυτά τα smartphones. Δυστυχώς, αυτό αφήνει την εταιρεία ευάλωτη σε κινδύνους ασφαλείας.

Λόγω της διάδοσης κινητών συσκευών στον χώρο εργασίας, υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι εφικτό να ενταχθούν σε ένα τέτοιο ανθρώπινο δυναμικό. Μέχρι το 2020, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι αυτό το δυναμικό θα είναι ισχυρό, περίπου 105,4 εκατομμύρια. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 72,3% του ανθρώπινου δυναμικού στις ΗΠΑ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός αυτός θα φθάσει τα 1,87 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020 ή το 42,5% του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού. Παρατίθενται μερικές από τις τάσεις στην κινητικότητα των εργαζομένων:

  #1 Περισσότερο BYOD, περισσότερες προσωπικές συσκευές στην εργασία.

Η BYOD (Φέρτε τη δική σας συσκευή) είναι μια τάση των εργαζομένων να χρησιμοποιούν τις προσωπικές κινητές συσκευές τους -συνήθως smartphones και tablets- για επαγγελματικούς σκοπούς. Καθώς οι άνθρωποι εξαρτώνται περισσότερο από τις συσκευές τους καθημερινά, θέλουν επίσης να τις χρησιμοποιούν στο γραφείο. Το BYOD ευνοεί την αυξανόμενη ευελιξία των εργαζομένων -επιτρέποντάς τους να εργάζονται από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή- αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα. Αλλά αυτό το κίνημα εισάγει στις επιχειρήσεις ένα σύνολο προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου υποστήριξης πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων και μοντέλων συσκευών, νομικών ανησυχιών και εταιρικής ασφάλειας έναντι προσωπικής και ιδιωτικής ζωής.

  #2 Περισσότερη κινητικότητα στο ανθρώπινο δυναμικό, πιο απομακρυσμένοι εργαζόμενοι.

Η αυξανόμενη κινητικότητα επιτρέπει μεγαλύτερες προσπάθειες για την εφαρμογή απομακρυσμένων εργατικών δυνατοτήτων. Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι αποφεύγουν τις μεγάλες μετακινήσεις και τα παραδοσιακά γραφεία έναντι ενός πιο ευέλικτου τρόπου εργασίας. Η απομακρυσμένη εργασία γίνεται επίσης πιο πρακτική καθώς οι εταιρείες επιτρέπουν σε περισσότερους εργαζόμενους να έχουν πρόσβαση στις επιχειρηματικές πληροφορίες και μεθόδους επικοινωνίας χρησιμοποιώντας προσωπικές συσκευές. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το 84% των οργανισμών απασχολεί ήδη απομακρυσμένους εργαζόμενους.

  #3 Περισσότερες εφαρμογές και εργαλεία σε cloud σε σχέση με τις εγκαταστάσεις.

Με την κινητικότητα και την απομακρυσμένη εργασία να κερδίζουν την προτίμηση των ανθρώπων, οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν παραδοσιακές εφαρμογές και εργαλεία εσωτερικού χώρου στο Cloud. Εκεί, οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους της επιχείρησης σε μια πιο ευέλικτη βάση 24/7 και όχι μόνο όταν βρίσκονται στο γραφείο.


ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ
Αυτές οι τάσεις μεταδίδουν μια διάχυτη επιθυμία στους εργαζόμενους να ακολουθήσουν δρόμους μεγαλύτερης παραγωγικότητας. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (83%) των παγκόσμιων εργαζομένων πιστεύουν ότι η πρόοδος στην τεχνολογία και στην κινητικότητα τους έχει καταστήσει πιο παραγωγικούς. Αλλά συνολικά, οι εργαζόμενοι δεν πιστεύουν ότι πρέπει να εργαστούν σε ένα γραφείο για να είναι παραγωγικοί. Αυτή η αλλαγή στη νοοτροπία των εργαζομένων απαιτεί επίσης, μια αναθεώρηση των διαχειριστικών προτεραιοτήτων. Ορισμένες από τις επιπτώσεις που πρέπει οι οργανισμοί να αναμένουν περιλαμβάνουν:

  #1 Οι εργαζόμενοι θα έχουν επιλογή.

Στην τρέχουσα αγορά, οι εργαζόμενοι προτιμούν εταιρείες που επιτρέπουν εξ αποστάσεως επιλογές εργασίας σε σχέση με εκείνες που δεν το κάνουν. Καθώς περισσότερες εταιρείες υιοθετούν προγράμματα απομακρυσμένων εργαζομένων, θα είναι πιο δύσκολο για τους εργοδότες να διαφοροποιηθούν. Οι ευρείες ευκαιρίες εξ αποστάσεως εργασίας ενδέχεται να δυσκολέψουν τη διακράτηση των εργαζομένων.

  #2 Η ασφάλεια γίνεται η πιο άμεση ανησυχία.

Ένα σημαντικό μέλημα είναι το πώς η υποδοχή των απομακρυσμένων εργαζομένων μπορεί να αυξήσει την έκθεση της εταιρείας σε παραβιάσεις της ασφάλειας και στην απώλεια δεδομένων. Η διείσδυση προσωπικών συσκευών στον χώρο εργασίας αφήνει τα τμήματα πληροφορικής να εμπλακούν ώστε να παρέχουν στους εργαζόμενους τους πόρους τους, ενώ ταυτόχρονα ελέγχουν τη ροή των δεδομένων.

  #3 Η ευρύτερη χρήση της συσκευής και η υποδοχή των απομακρυσμένων εργαζομένων οδηγεί σε δύσκολες ερωτήσεις.

Αυτές οι τάσεις σας αναγκάζουν να αντιμετωπίζετε τα αυξανόμενα ζητήματα. Επιθυμεί η επιχείρησή σας να δεχθεί την ευρύτερη αποδοχή του BYOD, δεδομένων των προκλήσεων που αντιπροσωπεύει; Και αν εφαρμόσετε πρωτοβουλίες απομακρυσμένων εργαζομένων, πώς διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τους απομακρυσμένους εργαζόμενους και πώς παρακολουθείτε την παραγωγικότητα τους; Ακόμη και έξω από το γραφείο, οι άνθρωποί σας χρειάζονται ηγεσία, αναγνώριση και να αισθάνονται μέρος ενός μεγαλύτερου οργανισμού. Η κουλτούρα και ο τρόπος διαχείρισης του εταιρικού σχήματος θα απασχολήσουν περισσότερο τους εργαζομένους. Ως αποτέλεσμα, οι διαχειριστές θα χρειαστούν πρόσθετα εργαλεία για την παρακολούθηση της ροής εργασίας και των μετρήσεων απόδοσης των εργαζομένων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Η κατανόηση αυτών των τάσεων δεν είναι ο τελικός στόχος. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να προσδιορίσετε τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν και να αποφασίσετε πώς θα πρέπει να τις αξιοποιήσει ο οργανισμός σας. Ενδεικτικές λύσεις που βοηθούν στην εκτίμηση της κατάστασης:

  #1 Βρείτε την πολιτική του BYOD που λειτουργεί για εσάς.

Το BYOD δεν ταιριάζει οπουδήποτε, οπότε εναπόκειται στις επιχειρήσεις να αποφασίσουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. Ορισμένοι οργανισμοί προχωρούν τόσο πολύ ώστε να απαγορεύσουν τις προσωπικές συσκευές στον χώρο εργασίας. Στο άλλο άκρο του φάσματος, ορισμένες επιχειρήσεις παρέχουν στους ανθρώπους τους συσκευές εξοπλισμένες με ομοιόμορφα λειτουργικά συστήματα και πρωτόκολλα ασφαλείας. Άλλοι αντιλαμβάνονται τη διαφορά και επιτρέπουν προσωπικές συσκευές, αλλά χρησιμοποιούν εργαλεία όπως big data για να παρέχουν υποστήριξη και ασφάλεια σε όλο το σύστημα. Η σωστή εφαρμογή big data και analytics μπορεί να παρέχει υποστήριξη που προσφέρει τις σωστές πληροφορίες στη συσκευή του σωστού εργαζόμενου.

  #2 Εφαρμογή ευέλικτων ωρών και πολιτικών τηλεργασίας.

Διερευνήστε τις στρατηγικές απομακρυσμένης εργασίας για να δείτε τι ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και στους ανθρώπους σας. Αν δεν είστε έτοιμοι να μετακινήσετε το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού σας εκτός του χώρου εργασίας, ξεκινήστε με μερικούς μόνο. Σε μια πρόσφατη έρευνα, διαπιστώθηκε ότι πολλοί millennial εργαζόμενοι εκτιμούν τις ευέλικτες ώρες εργασίας και τον προσωπικό χρόνο. Προτιμούν, επίσης, εταιρείες που προσφέρουν την ευκαιρία να εργάζονται από απόσταση και όχι να μετακινούνται.

  #3 Διερευνήστε τις διαθέσιμες επιλογές της τεχνολογίας.

Μην παγιδεύεστε όταν πρόκειται για την τεχνολογία. Αυτό δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν αναδύονται συνεχώς νέες. Ακόμη και οι γνωστές τεχνολογίες υφίστανται δραστικές αλλαγές μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Και καθώς προσαρμόζετε τη διαχείριση ενός πιο κινητικού ανθρώπινου δυναμικού, θα χρειαστεί να αξιολογήσετε τα εργαλεία επικοινωνίας που παρέχετε. Για να είστε ενημερωμένοι αναφορικά με τα τελευταία εργαλεία βελτίωσης της παραγωγικότητας, μπορείτε να επιλέξετε να το κάνετε μόνοι σας ή να το αναθέσετε σε κάποιον άλλο. Αυτό το καθήκον συχνά «πέφτει» στο τμήμα πληροφορικής, το οποίο επιλέγει την τελική σύσταση.

  #4 Εκπαιδεύστε ένα στρατηγικό τμήμα πληροφορικής.

Ένα στρατηγικό τμήμα πληροφορικής δεν είναι απλώς ένα τμήμα που σχεδιάζει λεπτομερώς πώς θα επιτύχει τους στόχους του. Πρόκειται για μια πρόσφατη βιομηχανική ονομασία για τα τμήματα πληροφορικής που αξιολογούν και υιοθετούν προοδευτικά τεχνολογίες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και την ανάπτυξη της εταιρείας. Ένα στρατηγικό τμήμα πληροφορικής μπορεί να αξιολογήσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες και να εισηγηθεί σχετικά με το αν είναι κατάλληλες για την επιχείρησή σας. Το αναδυόμενο εξ αποστάσεως ανθρώπινο δυναμικό παρουσιάζει πρωτοφανείς προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Από την άλλη όμως, αντιπροσωπεύει ευκαιρίες για την επίτευξη νέων επιπέδων παραγωγικότητας και ανάπτυξης.


Viewpoint
WORKPLACE MOBILITY Ή ΑΛΛΙΩΣ ΒΟΥΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

  Χριστίνα Ρότσου
  Human Resources Professional

Η γνώση και η εμπειρία που μπορεί να διαθέτει ένα άτομο, καθώς και οι ιδιότητες που τον κάνουν αυτό που είναι στο σύνολό του, είναι κάποιοι από τους παράγοντες που κάνουν έναν εργαζόμενο ιδανικό για μια εταιρεία. Οι ικανότητες και ο χαρακτήρας του κάθε ένα τον κάνουν μοναδικό. Σε αυτή τη μοναδικότητα χρειάζονται πρόσβαση οι επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια, η διαθεσιμότητα των εργαζομένων έχει τραβήξει την προσοχή πολλών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την αφοσίωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, μεταξύ άλλων. Καθώς οι Baby Boomers αποσύρονται, οι θέσεις τους καλύπτονται από πιο «ψηφιακές» γενιές. Αυτό οδηγεί σε μια αναπόφευκτη μετατόπιση της δυναμικής μιας εταιρείας και την ανάγκη για αλλαγές στην κουλτούρα μιας επιχείρησης. Για να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να «πάρουν το τιμόνι» έχουν ξεκινήσει ήδη να κάνουν μη αναστρέψιμες αλλαγές στον χώρο εργασίας, κάτι το οποίο θα συνεχιστεί. Έννοιες όπως «γραφείο», «επιχειρησιακές σχέσεις», «ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής», «μέθοδοι αξιολόγησης απόδοσης», έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν, αν όχι ήδη αλλάξει σε κάποια επαγγέλματα και χώρες. Η άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε πληροφορίες και οι ισχυρές νέες μέθοδοι επικοινωνίας έχουν δημιουργήσει μια δίοδο έτσι ώστε όλες οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην παγκόσμια δραστηριότητα. Καθώς η αγορά εργασίας έχει ανοίξει σε παγκόσμιο επίπεδο, η απομακρυσμένη εργασία γίνεται ολοένα και περισσότερο δυνατή, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθούν οι εργαζόμενοι από μια εταιρεία.

Βασιζόμενες σε αυτές τις εξελίξεις, πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν ήδη απομακρυσμένους εργαζομένους συστηματικά. Με τα παραπάνω ως δεδομένα, η ευελιξία των επιχειρήσεων ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους εργαζομένους τους σε σχέση με την υποχρεωτική ή μη παρουσία τους στον χώρο εργασίας, καθίσταται απαραίτητη για να είναι δυνατή η διαχείριση ενός πολύ ανεξάρτητου και αυτό-παρακινούμενου ανθρώπινου δυναμικού. Ως εκ τούτου οι εταιρείες οι οποίες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αλλαγές που έρχονται, ή έχουν ήδη φτάσει, θα είναι αυτές που θα μπορέσουν να διατηρήσουν το δυναμικό τους και να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα κορυφαία ταλέντα.

Η εταιρική κουλτούρα παίζει έναν πολύ μεγάλο ρόλο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο καθώς θα πρέπει η εταιρεία να καλλιεργήσει τη δημιουργία μιας κοινότητας, η οποία να μπορεί να αλληλεπιδρά εξ αποστάσεως. Οι εταιρείες θα χρειαστεί να αλλάξουν νοοτροπία και να αξιολογούν την απόδοση των εργαζομένων βάσει των αποτελεσμάτων που φέρνουν και βάσει των πραγματικών αναγκών της θέσης και της φυσικής παρουσίας τους στον χώρο εργασίας.

Παρόλα αυτά, πολλές εταιρείες μέχρι και σήμερα διστάζουν να εφαρμόσουν ένα τέτοιο μοντέλο λειτουργίας, καθώς θεωρούν τη φυσική παρουσία ως έναν τρόπο ελέγχου του εργαζομένου. Εάν όμως θα θέλουν να έχουν πρόσβαση στην παγκόσμια πισίνα ταλέντων, θα πρέπει να αποδεχτούν αυτή την αλλαγή.