Στις 22 Απριλίου 2010, η STA Ltd. Licensee της Insights στην Ελλάδα, διοργανώνει ανοιχτό Workshop «Personal Effectiveness», στο Ξενοδοχείο Σεμίραμις (Κεφαλάρι - Κηφισιά).

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μέρος του συστήματος Discovery της Insights και περιλαμβάνει την Προσωπική Έκθεση Discovery, που οι συμμετέχοντες λαμβάνουν κατά τη διάρκειά του. Στόχος του Workshop είναι η αυτογνωσία και η γνώση των άλλων ως βάση για την προσωπική ανάπτυξη, με στόχο καλύτερη επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις και ομαδική εργασία στο χώρο της δουλειάς και όχι μόνο. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από δύο πιστοποιημένους εισηγητές της Ιnsights στην ελληνική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 2925100, 210 2925139, email [email protected].