«Ο παραδειγματικός ηγέτης, που έχει την αυτοπεποίθηση να προσελκύει εξυπνότερα και ικανότερα απ’ αυτόν στελέχη, προσδίδοντας ηθική και υλική αναγνώριση στον εργαζόμενο, οδηγεί την εταιρεία του στην κορυφή».

Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της διάλεξης που έδωσε ο Ντένης Ζαχαρόπουλος, επισκέπτης εισηγητής, ανώτερο διοικητικό στέλεχος συμβουλευτικής εταιρείας, στους φοιτητές ΜΒΑ του Nottingham Trent University, στα πλαίσια του μαθήματος Managing and Leading Strategically (MLS).

Μέσα από business case studies, τα όσοι παρακολούθησαν το workshop, εντόπισαν πρώτα τα κύρια ζητήματα, διερεύνησαν τις αιτίες τους και διαπίστωσαν πως μέσω ενός νέου οράματος μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική, να επενδύσουν σε κατάλληλη κουλτούρα, δεξιότητες και υποδομές, χρησιμοποιώντας σύγχρονα διοικητικά εργαλεία και τεχνικές όπως: το Relationship Marketing, Channel Management, Brand Management και Balanced Scorecard.