Νέα workshops σε Project Management, PMO, RISK, HR, QUALITY, COMMUNICATIONS θα γίνουν την περίοδο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 από την 12PM-CONSULTING σε συνεργασία με την ITEC-CONSULTING ως εκπαιδευτικού κέντρου του Project Management Institute (PMI Registered Education Provider - PMI REP).

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για υλοποίηση των παρακάτω workshops:
• Level I: BASIC CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT (PM-BASICS)
– Έναρξη Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012, 17:30-21:30

• Level II: ADVANCED CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT και PMP Preparation (PMP-PREP)
– Έναρξη: Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012, 9:00-16:30

• Level III: MASTER CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT (MASTER-CERT)
Έναρξη 2 νέων τμημάτων διάρκειας 75 ωρών | 60 ώρες εκπαίδευση | 15 ώρες SKYPE teleconference
– 1ο τμήμα: Έναρξη: Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012, 17:30-21:30
ένα απόγευμα τη βδομάδα για 15 βδομάδες
– 2ο τμήμα: Έναρξη: Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012, 17:30-21:30,
 ένα απόγευμα την βδομάδα (17:30-21:30) και Σάββατα (9:30-16:30) για 5 βδομάδες.

Επιπλέον, οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις Διοίκησης Έργων απαιτούνται ως ουσιαστικό προσόν σε πολλές χώρες ή σε αγγελίες εύρεσης εργασίας. Οι πιο πολλές εκπαιδεύσεις σε project management οδηγούν στις επαγγελματικές πιστοποιήσεις PMP, CAPM και AGILE (ACP) του Project Management Institute (PMI).