Την πολιτική ισότητας των φύλων του WPP ανέδειξε το Bloomberg, συμπεριλαμβάνοντάς το στην έκθεση Gender-Equality Index (GEI) 2020 για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς πέτυχε να ανταποκριθεί στα παγκόσμια standards που έχει θέσει το Bloomberg, για την ευκρινή παρουσίαση metrics που σχετίζονται με το φύλο, αλλά και αναφορικά με την επένδυση στην ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον και στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Ειδικότερα, η έκθεση απαρτίζεται από 325 εταιρείες, με έδρα σε 42 χώρες και περιοχές, από 50 industries. Σημειώνεται ότι το GEI παρακολουθεί τις οικονομικές επιδόσεις εισηγμένων εταιρειών που δεσμεύονται για την στήριξη της ισότητας των φύλων μέσα από ανάπτυξη πολιτικών, την εκπροσώπηση και την διαφάνεια, ενώ το επίπεδο της ισότητας των φύλων αξιολογείται με βάση 4 πυλώνες: εξέλιξη γυναικών σε ηγετικές θέσεις, ισότητα αμοιβών, κουλτούρα συμπερίληψης, πολιτικές για σεξουαλική παρενόχληση και brand υπέρ των γυναικών.