Την Τρίτη 11 Μαίου ξεκινάει το 3ο Advancing Women Leaders Academy της Linkage, το οποίο έχει διάρκεια έξι εβδομάδων. Μεταξύ των θεμάτων που θα αναπτυχθούν είναι τα 7 εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν οι γυναίκες για να αναπτύξουν ιδανικά τις ηγετικές τους ικανότητες, καθώς και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν ώστε να μπορέσουν να τα ξεπεράσουν. Πέρα από τη θεωρία, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πρακτικές εξομοίωσης, αλλά και την αναλυτική παρουσίαση συγκεκριμένων case studies, με την ενεργό συμμετοχή των γυναικών που το παρακολουθούν. Σύμφωνα με την Linkage, τα δύο πρώτα αντίστοιχα προγράμματα είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή, ήταν sold out και κατά γενική ομολογία, βοήθησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις γυναίκες που τα παρακολούθησαν ώστε να αναπτύξουν τις ηγετικές τους δεξιότητες.