Πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Alba Graduate Business School, για 6η συνεχόμενη περίοδο, προσφέρει o ΣΕΒ, στο πλαίσιο της συστηματικής στήριξής του προς τις επιχειρήσεις-μέλη του για την ανάπτυξη σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οι νέες υποτροφίες αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, καλύπτουν το 50% των διδάκτρων  και απευθύνονται σε στελέχη που εργάζονται κυρίως σε επιχειρήσεις–μέλη του Συνδέσμου, οι οποίες προσκαλούνται να συνδράμουν στην πρωτοβουλία του ΣΕΒ καλύπτοντας το υπόλοιπο 50%.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι η καλλιέργεια κουλτούρας που επενδύει στη μάθηση και στη διαρκή γνωσιακή εξέλιξη των εργαζομένων έχει μακροπρόθεσμο θετικό αποτύπωμα, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και τη μακρόπνοη επαγγελματική προοπτική τους.

Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι εργαζόμενοι που δεν βρίσκουν στην επιχείρηση που τους απασχολεί ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης, προχωρούν στην αναζήτηση άλλου εργοδότη, μια διαδικασία με σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις (το κόστος αντικατάστασης ενός μόνο εργαζόμενου μπορεί να κυμαίνεται από 1,5 φορές έως 2 φορές τον ετήσιο μισθό του, σύμφωνα με έρευνα της Gallup).

Οι υποτροφίες είναι ανοιχτές για τα ακόλουθα προγράμματα: The Alba MBA, MSc in Finance,  MSc in Internwational Business & Management, MSc in Business for Lawyers, MSc in Strategic Human Resources Management, MSc in Marketing, MSc in Entrepreneurship. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Ιουνίου 2022.