Ο ΟΣΔΕΛ, Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου, ξεκινά τη διανομή 2018 (έσοδα 2017 και παλαιότερα) στους συμβασιούχους συγγραφείς/μεταφραστές, δημοσιογράφους και εκδότες.

Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 937.306 ευρώ (έναντι 921.279 το έτος 2017) και αναλύεται ως εξής: Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής βιβλίων: 422.573 ευρώ, Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής επιστημονικών περιοδικών: 79.712 ευρώ, Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής Τύπου: 161.910 ευρώ, Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής σε οπτικοακουστικά μέσα: 6.205 ευρώ, Αδειοδότηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΕΑΠ, ΑΠΚΥ, Deree): 212.830 ευρώ και Αδειοδότηση υπηρεσιών αποδελτίωσης: 54.073 ευρώ.

Σε σχέση με τη διανομή 2017, τα έσοδα από εύλογη αμοιβή παρουσίασαν ελαφρά μείωση. Αντίθετα, τα έσοδα που προέρχονται από αδειοδότηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν, ενώ για πρώτη φορά υπάρχουν έσοδα και από την αδειοδότηση της αποδελτίωσης που ξεκίνησε μέσα στο 2017. Το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ καθόρισε και φέτος το ελάχιστο καταβλητέο ποσό στις διανομές της εύλογης αμοιβής για τους συγγραφείς, μεταφραστές, αρθρογράφους επιστημονικών περιοδικών και δημοσιογράφους.