Το ALBA Graduate Business School ανακοινώνει την έναρξη της πανελλήνιας έρευνας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 1ο εξάμηνο του 2011. Το online ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ενεργό μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου του 2011 στην ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/rci.

Στα αποτελέσματα της έρευνας του 2ου εξαμήνου του 2010, παρατηρήθηκε κατακόρυφη πτώση 16 μονάδων. Συγκεκριμένα, το 40% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού, ενώ άλλο ένα 40,3% δεν θα προβεί σε αυξήσεις κατά τους επόμενους 12 μήνες. Τέλος, το 47,5% των εταιρειών δήλωσε ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οικονομική κρίση.

Η έρευνα διενεργείται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School κάθε 6 μήνες και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα.

Ο 1ος κύκλος (1ο εξάμηνο) του 2011 διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2011 με την υποστήριξη της ECDL Hellas, εταιρεία μέλος του ομίλου PEOPLECERT, ενώ η ερευνητική ενότητα της ειδικής θεματολογίας που αφορά στην «Οικονομική Κρίση – Αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης & στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού» διεξάγεται υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδος.

Ο Δείκτης RCI έχει καθιερωθεί ως το βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Συνολικά πάνω από 600 επιχειρήσεις έχουν συμμετάσχει από το 2006 που η έρευνα ξεκίνησε στην Ελλάδα.