Το ALBA ανακοινώνει την έναρξη της πανελλήνιας έρευνας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 1ο εξάμηνο του 2010.

Το online ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου του 2010 στην ιστοσελίδα www.alba.edu.gr/rci. Η έρευνα διενεργείται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας του ALBA κάθε 6 μήνες και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες στην Ελλάδα.

Ο 1ος κύκλος (1ο εξάμηνο) του 2010 διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2009 – Ιανουάριος 2010 με την υποστήριξη της ECDL Hellas, ενώ χορηγός της ειδικής θεματολογίας που αφορά στην Οικονομική Κρίση και τις Επιπτώσεις της είναι η Eurobank Business Services. Στα αποτελέσματα του 2ου εξαμήνου του 2009, παρατηρήθηκε στασιμότητα στις προσλήψεις, επερχόμενη μείωση προσωπικού σε ποσοστό 25% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, αυξήσεις μισθών από 3 έως 6% ενώ μία στις τρεις επιχειρήσεις δήλωσε ότι έχει υποστεί τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.