Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative-THI) ανακοίνωσε την έναρξη του νέου, 8ου κατά σειρά, κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας VentureGarden.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από κοινού από το Anatolia School of Business του American College of Thessaloniki (ACT), μέλος του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη και το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece στην Αθήνα, με τη υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative-THI). Οι υποβολές για τον όγδοο κύκλο του εντατικού προγράμματος μαθημάτων θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του www.venturegarden.gr, από τις 4 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2017. Τα μαθήματα πρόκειται να ξεκινήσουν στις 13 Νοεμβρίου 2017, αφού  προηγηθεί η φάση αξιολόγησης και επιλογής των τελικών συμμετεχόντων.