Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει γνωστό στα μέλη του, ότι έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο του προγράμματος Life Long Learning/ Erasmus, να δεχτούν φοιτητές από το εξωτερικό για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί τμήμα του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στη χώρα μας διαχειρίζεται το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Οι συμμετέχοντες φοιτητές του προγράμματος προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. καθώς και από Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Τουρκία και λαμβάνουν υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση – Erasmus. Η υποδοχή τους για πρακτική άσκηση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη και αποδοτική για τις επιχειρήσεις καθώς με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται αμφίδρομα γνώση και εμπειρία από πρακτικές που ακολουθούνται σε διαφορετικές χώρες.

Σημαντική προϋπόθεση, εκ μέρους της επιχείρησης, είναι ο καθορισμός ενός υπευθύνου, ο οποίος θα αναλάβει την καθοδήγηση του φοιτητή, στον οποίο θα πρέπει να ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα ανάλογα με τις σπουδές του. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν τα σχετικά profiles και να τα αποστείλουν στο Ι.Κ.Υ (fax: 210 32.21.863, e-mail: [email protected] ).