Μια νέα παγκόσμια έρευνα για το μέλλον της εργασίας διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών Vanson Bourne για λογαριασμό της Xerox.

Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι περίπου το 82% του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών που συμμετείχαν, θα έχει επιστρέψει στον χώρο εργασίας του κατά μέσο όρο σε διάστημα 12-18 μηνών, ενώ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επάνοδο, το 56% των ερωτηθέντων αυξάνει τα κονδύλια που αφορούν στην Τεχνολογία και το 34% σχεδιάζει την επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον οργανισμό τους.

Επίσης, το 72% δήλωσε ότι δεν ήταν πλήρως προετοιμασμένο από τεχνολογικής πλευράς για την ξαφνική μετάβαση στην τηλεργασία με τα πιο απαιτητικά σημεία κατά τη διάρκεια της εργασίας από το σπίτι να είναι, εκτός από την τεχνολογία (29%), η επικοινωνία μεταξύ ομάδων και συναδέλφων (26%) και η διατήρηση της προσήλωσης (25%).

Επιπλέον, σχετικά με τη μεγαλύτερη ανησυχία ως προς την απομακρυσμένη εργασία, το 33% ανέφερε την ασφάλεια και την προστασία του δικτύου και των προσωπικών δεδομένων, το 24% το θέμα της παραγωγικότητας των εργαζομένων και το 16% τις τεχνολογικές υποδομές. Επισημαίνεται, τέλος, ότι το 58% σκοπεύει να αλλάξει την πολιτική για την εξ αποστάσεως εργασία, εντός του επόμενου έτους, τονίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων να υποστηρίξουν ένα υβριδικό περιβάλλον εργασίας.