Πρώτη μεταξύ των δέκα Best Workplaces για το 2011 στην κατηγορία των επιχειρήσεων που απασχολούν από 50 ως 250 εργαζομένους στην Ελλάδα αναδείχθηκε η Xerox Hellas, στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού που διενεργείται κάθε χρόνο από το Great Place to Work Institute Hellas.

Είναι η τέταρτη συνεχόμενη φορά που η Xerox Hellas βραβεύεται από το Great Place to Work Institute Hellas. Η φετινή διάκριση είναι η σπουδαιότερη, όσον αφορά στις πολιτικές και πρακτικές διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, αν και η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της πολυάριθμες βραβεύσεις, τόσο στο συγκεκριμένο θεσμό όσο και από άλλους φορείς.