Ο Γιώργος Λαμπρινός, Πρόεδρος & CEO του Ομίλου GEP, μας μιλά για το πόσο σημαντική είναι η καλλιέργεια κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, πώς αναδιαμορφώθηκαν οι ανάγκες της, αλλά και για όλα όσα καθιστούν τη GEP ηγέτιδα του κλάδου.

HR Professional: Με 23 έτη λειτουργίας, η GEP είναι ηγέτιδα στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας. Τι σας ξεχωρίζει;

Γιώργος Λαμπρινός: Η ηγεσία είναι, σίγουρα, αποτέλεσμα που δικαιώνει μία εξαιρετική πορεία 23 ετών με επιτυχίες, αποτυχίες, πολλή προσπάθεια και, κυρίως, με προσήλωση στο όραμά μας για μέγιστη προσφορά στη διαμόρφωση κουλτούρας πρόληψης και προαγωγής Υγείας και Ασφάλειας. Έχουμε την τιμή να έχουμε συλλέξει πολύτιμη διευρυμένη εμπειρία, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα έργα υποδομής στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ήδη από την ίδρυσή μας. Με προσαρμοστικότητα και ευελιξία, διαχειριζόμαστε κάθε πρόκληση με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Η GEP διαθέτει το μεγαλύτερο και πληρέστερο δίκτυο συνεργατών πανελλαδικά, καλύπτοντας κάθε σημείο της χώρας. Το πλήθος των εγκαταστάσεων που καλύπτουμε, η ποικιλομορφία και το μέγεθος των πελατών μας, αλλά και ο πολύ μεγάλος αριθμός των εργαζομένων που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες μας, αποτελούν άξονα ηγεσίας και επιστέγασμα της μέγιστης προσπάθειάς μας. Τα μεγέθη αυτά είναι που μας προτρέπουν να εισάγουμε συνεχώς καινοτόμες λύσεις και καλές πρακτικές από το εξωτερικό, με διεθνείς συνεργασίες. Ο σημαντικότερος όμως, παράγοντας που ξεχωρίζει τη GEP, είναι οι άνθρωποί μας. Εντυπωσιάζομαι καθημερινά από το πάθος της ομάδας, την ακούραστη διάθεσή όλων για εξέλιξη και προσαρμογή σε κάθε νέο δεδομένο και την απόλυτη ταύτιση με όλα αυτά τα συστατικά που αποτελούν την αιτία ύπαρξης και το όραμα της GEP.

HR P.: Πώς αναδιαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες και η σημασία της Υγείας & Ασφάλειας στην ελληνική αγορά;

Γ. Λ.: Η ελληνική αγορά ωριμάζει και οι ανάγκες πλέον μετασχηματίζονται από B2B σε B2C, αναγνωρίζοντας προσεκτικά τις προσδοκίες του κάθε ατόμου. Η μέριμνα Υγείας και Ασφάλειας έχει αναδειχθεί ως απαίτηση του εργαζόμενου και μάλιστα με τη διάθεση συνδημιουργίας κουλτούρας και προσφοράς στην κοινωνία περισσότερο από ποτέ. Οι επενδύσεις σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας και Well being και η ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων από τους οργανισμούς, συμβάλλουν εξαιρετικά στην εμπειρία του κάθε εργαζόμενου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής φήμης, ως άμεση απόδειξη της κουλτούρας της κάθε εταιρείας. Η προσέλκυση ταλέντων και η διακράτηση αυτών, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τη γενιά Gen Z, φιλτράρεται μέσα από την ευελιξία και την ικανότητα προσφοράς στην κοινωνία. Πέρα, όμως, από δικαίωμα και απαίτηση του κάθε εργαζόμενου, η Υγεία και Ασφάλεια αποτελεί ξεκάθαρη υποχρέωση για κάθε εργοδότη.

Τα πρόσφατα στοιχεία από τον ILO καταγράφουν 2,8 εκατομμύρια θανάτους ετησίως από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Προφανώς, λοιπόν, η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής οφείλει να είναι υποχρέωση μέριμνας κάθε εργοδότη. Και, παρότι αυτό και μόνο το δεδομένο θα αρκούσε για να μην αναφερθεί τίποτα άλλο σχετικά με τη σημασία της Υγείας και Ασφάλειας, υπάρχουν συμπληρωματικά δευτερεύουσες συνιστώσες για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, που αναβαθμίζουν την ανάγκη ύπαρξης ξεκάθαρης στρατηγικής με καθοριστικό πυλώνα την Υγεία και Ασφάλεια. Εξ ορισμού, επιτυγχάνεται η απόλυτη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις των εταιρειών και εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας, όποια και αν είναι αυτή. Οι αστοχίες στα θέματα Υ&Α οδηγούν, λιγότερο ή περισσότερο βίαια, στη διακοπή της εύρυθμης απόδοσης των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά η επιδείνωση του εργασιακού κλίματος, η απουσία εργαζομένων, τα κόστη υγειονομικής περίθαλψης, ποινικές και αστικές απαιτήσεις και τόσα άλλα έμμεσα ή κρυφά κόστη, καταλήγουν πολλές φορές να εκτοξεύουν το πραγματικό τελικό κόστος ενός εργατικού ατυχήματος ή ασθένειας. Σε μελέτες, το ROI της επένδυσης Υγείας και Ασφάλειας εμφανίζεται περισσότερο από 3, ενώ στην Αυστραλία η απόδοση αυτή άγγιξε έως και το 9. Πολυδιάστατη επίδραση εμφανίζεται ακόμα και στις αξιολογήσεις επιχειρήσεων από χρηματοδοτικά σχήματα, τράπεζες ή funds, όπου το επίπεδο Υγείας και Ασφάλειας των εταιρειών επηρεάζει άμεσα, όχι μόνο το κόστος κεφαλαίου, αλλά ακόμα και την ίδια την απόφαση χρηματοδότησης.

HR P.: Πώς επηρεάζει τον κλάδο η τεχνολογική εξέλιξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Γ. Λ.: Οι αστάθειες στις εργασιακές συνιστώσες χώρου και χρόνου επιφέρουν προκλήσεις στον κλάδο, παγκοσμίως. Με την υβριδική εργασία, οι συνθήκες του χώρου όπου εργάζεται ο καθένας και η πρόληψη των κινδύνων, συχνά, είναι εκτός της ζώνης επίδρασης του εργοδότη και η διασφάλιση των σωστών συνθηκών εναπόκειται αποκλειστικά στην επαρκή επιμόρφωση και καλλιέργεια κουλτούρας του ατόμου. Οι τεχνολογικές καινοτομίες, η διεπιστημονική έρευνα, η βελτιστοποίηση της απόδοσης σε όρους Υ&Α και η προέκταση της επαγγελματικής υγείας σε ατομικό επίπεδο, είναι τομείς που χρήζουν άμεσης εφαρμογής και στον ελληνικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνολογία έρχεται ως σύμμαχος και αρωγός της Υ&Α. Η μέριμνα για την αποφυγή ανθρώπινου σφάλματος, τοποθετείται σε ένα επίπεδο αναβαθμισμένης προτεραιότητας, με την εφαρμογή μέσων που βελτιώνουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων, επιτρέπουν την απομακρυσμένη και διευρυμένη παρακολούθηση συνθηκών, τη συλλογή δεδομένων και ανάλυση στατιστικών, ενώ είναι συνεχώς αυξανόμενη η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Με τα big data και με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να αλλάζει το προσκήνιο του κλάδου, αναμένεται να προσανατολιστoύν οι ενέργειες των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να ληφθούν αποφάσεις που θα συνεισφέρουν στην καλύτερη πρόβλεψη των τάσεων, την ταχύτερη εξέλιξη των θεσμών του κλάδου και στη βέλτιστη διασύνδεση του αντικειμένου με άλλους τομείς υγείας, επενδύσεων και ανάπτυξης.

HR P.: Πώς μετασχηματίζονται οι υπηρεσίες σας βάσει των νέων αναγκών της αγοράς και ποιες καινοτομίες αναμένουμε από τη GEP;

Γ. Λ.: Παραδοσιακά η GEP έχει εστιάσει στην εξέλιξη του κλάδου στην Ελλάδα, υπηρετώντας τόσο τους εργοδότες και τους εργαζομένους, όσο και τη διεπιστημονική κοινότητα και φέροντας αλλαγές και καινοτομίες που απαντώνται σε χώρες πρότυπα για την πρόοδο της Υγείας & Ασφάλειας παγκοσμίως. Ενδεικτικά, υπήρξε η πρώτη εταιρεία στη χώρα που το 2015 εισήγαγε το πρότυπο πιστοποιημένης εκπαίδευσης για εργασίες σε ύψος, από τον παγκόσμιο φορέα GWO (Global Wind Organization), που εστιάζει στον κλάδο των ανεμογεννητριών και μάλιστα διαθέτει ένα καινοτόμο κέντρο εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι, με σκοπό την προσομοίωση συνθηκών εργασίας στον κλάδο των αιολικών και όχι μόνο. Η GEP είναι η μόνη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Υ&Α που έλαβε τη διάκριση ως Course Center του ERC (European Resuscitation Council), του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, που παρέχει το πρότυπο για τις κατευθυντήριες οδηγίες και την εκπαίδευση στην ανάνηψη στην Ευρώπη. Η διετία 2023-2024 θα αποτελέσει σταθμό για την παροχή υπηρεσιών Υ&Α με καινοτομίες της GEP, που πρόκειται να ανατρέψουν την παραδοσιακή παροχή υπηρεσιών, αλλά και θα αναβαθμίσουν την προσφορά μας προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό που θα δούμε να συμβαίνει, είναι η στρατηγική προσέγγιση εμπέδωσης τεχνολογικών καινοτομιών, με τη GEP να μετασχηματίζεται παράλληλα σε software house για την παροχή λύσεων παρακολούθησης συνθηκών Υ&Α, αναβάθμισης της προαγωγής Υγείας των εργαζομένων και εποπτείας εφαρμογής συστημάτων Υ&Α. Συμπράξεις με άλλους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, αλλά και κλάδους ευρύτερα, όπως αυτός της Νευροεπιστήμης, θα αποτελέσουν σταθμούς ανάδειξης της σημασίας του κλάδου και θα παρέχουν μεθόδους αξιόπιστης διάγνωσης, βελτίωσης συμπεριφοράς και διαμόρφωσης κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας, με τον πλέον καινοτόμο τρόπο.

HR P.: Ως επικεφαλής της GEP και ως θεσμικός εκπρόσωπος του κλάδου, ποιες είναι οι σκέψεις σας για το μέλλον της Υγείας & Ασφάλειας στη χώρα μας;

Γ. Λ.: Τόσο με την τιμή του ρόλου μου μέσω της ηγέτιδας GEP, αλλά και ως θεσμικός εκπρόσωπος των εταιρειών του κλάδου, με την ιδιότητα του Προέδρου του ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ, είμαι υπερήφανος για το επίπεδο που συνεχώς αναβαθμίζεται στη χώρα μας. Σαφώς, η εξέλιξη του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου Υ&Α και η ευθυγράμμιση όλων των εμπλεκόμενων μερών με τη νέα πραγματικότητα κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη και θα συνδράμουμε όλοι τα μέγιστα, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ήδη, είναι εξαιρετικά ευχάριστο να παρακολουθούμε τη συνεχώς αυξανόμενη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, με πρωτοβουλίες καινοτομίας. Η ενέργεια για τη δημιουργία εργασιακής κουλτούρας ασφάλειας και η ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα Υ&Α, «αγγίζει», πλέον, ολιστικά κάθε εργαζόμενο που επιστρέφει υγιής από την εργασία του και, τελικά, τον κάθε άνθρωπο που θέλουμε να αποτελεί μέρος του συνόλου της κοινωνίας μας.