Το Your Directors Club (YDC) παρουσίασε σε εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε για 2η χρονιά με σκοπό την αποτύπωση των απόψεων των Ελλήνων CEOs και των Διευθυντών σχετικά με την ηγεσία στην χώρα μας. Σύμφωνα με αυτή, η σημαντική πλειοψηφία και των δύο πλευρών είναι αισιόδοξη για την πορεία της εταιρίας τους τον επόμενο χρόνο, αίσθημα που αντανακλά κατά κύριο λόγο τον δυναμισμό που ακολούθησε την πανδημία και την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης των δύο τελευταίων χρόνων.

Η επίδραση, όμως, της πρόσφατης γεωπολιτικής αστάθειας, του πληθωρισμού και της γενικότερης ύφεσης που αναμένεται – και ήδη παρατηρείται – στις διεθνείς αγορές, είναι εμφανής, με πολλούς CEOs να δηλώνουν λιγότεροι αισιόδοξοι σε σχέση με πέρσι, και τις δύο πλευρές να αναγνωρίζουν ότι οι νέοι αυτοί αποσταθεροποιητικοί παράγοντες θα δοκιμάσουν για άλλη μια φορά τις αντοχές και τις ικανότητες των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παρά τους προβληματισμούς, τόσο οι CEOs όσο και οι Διευθυντές συμφωνούν ότι για να εξασφαλιστεί η υγιής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο μέλλον απαιτούνται επενδύσεις, τις οποίες και αναμένεται να πραγματοποιήσουν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, εστιάζοντας κυρίως στο ψηφιακό επιχειρείν, στη βελτιστοποίηση ελέγχου του κόστος λειτουργίας, στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, και στην παραγωγικότητα των υβριδικών, πλέον, μοντέλων λειτουργίας που καλούνται οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν.

CEOs: Μεγαλύτερη έμφαση σε συνέργειες και συνεργασίες
Η ανεύρεση του κατάλληλου ανθρωπίνου δυναμικού εξακολουθεί να θεωρείται και από τις δύο πλευρές ως η μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες τα προσεχή έτη. Οι CEOs όμως εστιάζουν την προσοχή τους πρωτίστως στην προσέλκυση νέου δυναμικού, ενώ οι Διευθυντές θεωρούν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων ατόμων σε έναν οργανισμό.

Η διαφορά έγκειται στο ότι οι CEOs, αναγνωρίζοντας την ανάγκη άμεσων και διαρθρωτικών αλλαγών στο ευρύτερο επιχειρείν, συμπεριλαμβανομένου και του metaverse που δημιουργεί μία παράλληλη, ψηφιακή οικονομία, αναζητούν άτομα με νέες ιδέες, έτοιμα να εξετάσουν τις όποιες προκλήσεις μέσα από ένα καινούργιο πρίσμα και έναν ανανεωμένο τρόπο σκέψης που, πιθανώς, τα στελέχη που ήδη έχουν ενσωματωθεί στην κουλτούρα και modus operandi μίας εταιρίας δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν.

Για τον ίδιο λόγο, οι CEOs δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε σχέση με τους Διευθυντές στην καλλιέργεια συνεργασιών και συνεργιών ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους και πέρα από τα σύνορα της τοπικής οικονομίας, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα διευκολύνουν την ανεύρεση των πολυπόθητων λύσεων στο μέλλον.