Υπό την καθοδήγηση του Αναστάσιου Σπανίδη, CEO της Generation Y Group of Companies με τίτλο «Upgrade your Leadership skills in a rapidly digitally transformed world» συνεχίζονται οι Συμβουλευτικοί Κύκλοι Συναντήσεων, που προσφέρει το Your Directors Club στα μέλη του. Ειδικότερα, τα «Inner Advisory Circles» αποτελούν ομάδες εργασίας που πραγματοποιούν 8 μηνιαίες τετράωρες συναντήσεις υπό την καθοδήγηση διακεκριμένου CEO Advisor και επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη θεματική, με τους συμμετέχοντες να αποκομίζουν και να ανταλλάσσουν γνώση και εμπειρίες, αναλύοντας σε βάθος και κάνοντας πρακτική στη συγκεκριμένη θεματική. Σημειώνεται ότι η εν λόγω 5η κλειστή Συμβουλευτική Ομάδα του YDC θα ξεκινήσει τον Μάιο.