Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επενδύει στη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τους προσκαλεί σε κοινές δράσεις καταπολέμησης της ανεργίας και βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Ειδικότερα, δύο κλάδοι που υφίστανται έντονα τις επιπτώσεις της οικονομικής δυσπραγίας, όπως είναι τα επαγγέλματα του δημοσιογράφου και του τεχνικού / κατασκευαστικού κλάδου γίνονται αποδέκτες της «σύμπραξης» του Υπουργείου Εργασίας με τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησής τους, για την ενίσχυση των ανέργων, μέσα από την παροχή στοχευμένης επαγγελματικής εξειδίκευσης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απηύθυνε προσκλήσεις:
• στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 5.000 ανέργων, συνολικού προϋπολογισμού 32.000.000 € στον τεχνικό-κατασκευαστικό κλάδο.
• στις Ενώσεις Συντακτών Τύπου όλης της χώρας για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 2.000 ανέργων δημοσιογράφων, συνολικού προϋπολογισμού 7.000.000 €.

Εκτός των δύο παραπάνω νέων παρεμβάσεων, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επιταχύνοντας την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συνεχίζει την αξιολόγηση των προγραμμάτων «κοινωφελούς εργασίας» και ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των Δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα, εγκρίθηκαν 10.554 θέσεις απασχόλησης, πεντάμηνης διάρκειας, σε 47 Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 34.000.000 € και το επίδομα κοινωφελούς εργασίας σε 625 € το μήνα. Μέχρι το τέλος του μήνα, θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων «κοινωφελούς εργασίας» για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Σημειώνεται ότι, στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί γραφείο πληροφόρησης (help desk),
το οποίο ενημερώνει και απαντά σε ερωτήματα των ενδιαφερομένων δίνοντας διακριτή πληροφόρηση για κάθε Περιφέρεια. Πληροφορίες: www.epanad.gov.gr.

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση παρέχονται όλες οι πληροφορίες για τα προγράμματα της «Κοινωφελούς Εργασίας» (δικαιούχοι, αριθμός θέσεων, π/υ, συμπράττοντες φορείς κ.λπ.).