Σύμφωνα με την έκθεση HP Wolf Security Rebellions & Rejections, η οποία συνδυάζει δεδομένα από μια παγκόσμια διαδικτυακή έρευνα της YouGov με δείγμα 8.443 εργαζόμενους που στράφηκαν στο WFH κατά τη διάρκεια της πανδημίας και από μια παγκόσμια έρευνα σε 1.100 υπεύθυνους λήψης αποφάσεων πληροφορικής της Toluna, το 76% των τμημάτων πληροφορικής παραδέχεται ότι η ασφάλεια πέρασε σε δεύτερη μοίρα προκειμένου η επιχείρηση να λειτουργεί απρόσκοπτα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ το 91% αισθάνθηκε πίεση μειώνοντας την ασφάλεια για χάρη της λειτουργίας της επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, το 48% των εργαζόμενων 18-24 ετών θεώρησαν τα εργαλεία ασφαλείας ως εμπόδιο, με αποτέλεσμα το 31% να προσπαθεί να τα παρακάμψει για να ολοκληρώσει την εργασία του, ενώ το 48% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι τα προφανή σημαντικά μέτρα ασφαλείας οδηγούν σε πολύ χαμένο χρόνο (64% στους 18-24 ετών). Επιπλέον, το 54% των 18-24 ετών ανησυχούσε περισσότερο για την τήρηση των προθεσμιών παρά για την έκθεση του οργανισμού σε παραβίαση δεδομένων, με ένα 39% να μην γνώριζε τι λένε οι πολιτικές ασφαλείας της εταιρείας ή αν υπήρχαν.

Έτσι, το 83% των τμημάτων πληροφορικής πιστεύουν ότι η αύξηση της εργασίας από το σπίτι έχει δημιουργήσει μια «ωρολογιακή βόμβα» για την παραβίαση του εταιρικού δικτύου, με ένα 91% να διαθέτει ανανεωμένες πολιτικές για την ασφάλεια στην εργασία από το σπίτι, ενώ το 78% έχει περιορίσει την πρόσβαση σε ιστότοπους και εφαρμογές. Ωστόσο, το 37% των εργαζομένων δήλωσε ότι οι πολιτικές και οι τεχνολογίες ασφαλείας είναι συχνά πολύ περιοριστικές, με το 80% των τμημάτων πληροφορικής να βιώνει αντίδραση των χρηστών που δεν τους αρέσει να τους ελέγχουν στο σπίτι, το 67% να αντιμετωπίζει παράπονα σε εβδομαδιαία βάση. Τέλος, το 83% των τμημάτων πληροφορικής υπογράμμισε ότι η προσπάθεια θέσπισης και επιβολής εταιρικών πολιτικών γύρω από την κυβερνοασφάλεια είναι αδύνατη τώρα που οι γραμμές μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι τόσο ασαφείς.