Τι ζητούν οι Zoomers από την αγορά εργασίας; Σε αυτό το ερώτημα επιχείρησε να απαντήσει το Gen Z Summit, μία πρωτοβουλία του «Young leaders Circle» του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με τη ΜΚΟ WeFor. Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, οι Zoomers διατυπώνουν υψηλές απαιτήσεις από τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις γενικότερα. Το 45% των Zoomers στην Ελλάδα δηλώνει ότι τόσο το ίδιο όσο και οι συνάδελφοί του ασκούν πίεση στους εργοδότες τους να αναλάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή, ενώ 1 στους 4 έχει κάνει έρευνα σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις πολιτικές του οργανισμού, προτού ξεκινήσει να εργάζεται εκεί. Επιπλέον, το 21% των Ελλήνων GenZ έχει ήδη αλλάξει εργασία ή κλάδο λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών, αν και το 59% συμφωνεί ότι οι εργοδότες του κάνουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το 33% των Ελλήνων Gen Z δεν επιδιώκει την τριτοβάθμια εκπαίδευση
Παράλληλα, το 60% των Ελλήνων Gen Z πιστεύει ότι η GenAI θα δημιουργήσει συνθήκες που θα καταστήσουν αναγκαία την επανεκπαίδευση και θα επηρεάσουν τις αποφάσεις για τη σταδιοδρομία του, με 1 στους 5 να δηλώνει συχνός χρήστης της GenAI στην εργασία και να θεωρεί ότι πρέπει να αναζητήσει λιγότερο ευάλωτες στην αυτοματοποίηση θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα, το 33% των Ελλήνων Gen Z δεν επιδιώκει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 35% αναζητά καριέρες που δεν την απαιτούν, ενώ το 44% υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση θα πρέπει να έχουν ανάλογες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ζητά τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης, με το 37%
να αναφέρει ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν μειωμένες εβδομάδες εργασίας.

Τέλος, το 37% των Ελλήνων της Gen Z, σε σύγκριση με το 26% παγκοσμίως, εξηγεί ότι οι ανώτεροι του δεν μιλούν για την προτεραιότητα της ψυχικής υγείας στους οργανισμούς τους.

Η γνώμη της αγοράς
Οι αλλαγές στον τρόπο σκέψης των νέων αποτυπώνονται, σύμφωνα με τον Νίκο Παυλάκο, CEO & συνιδρυτή της Orientum, στον τρόπο που επιλέγουν επαγγελματικό προσανατολισμό, ενώ ο Αργύρης Τζικόπουλος, CEO της Junior Achievement Ελλάδος εξήγησε: «Οι νέοι σήμερα επιλέγουν εκείνοι τους εργοδότες τους παρά το αντίστροφο». «Αυτό που πρέπει να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά εκτός των δεξιοτήτων και γνώσεων είναι δεξιότητες ζωής, όπως η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία» υποστήριξε η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννα Λυτρίβη, ενώ για τον Κωνσταντίνο Κίντζιο, Deputy Director της ReGeneration, «Η αγορά εργασίας για τους νέους είναι βαρετή. Δεν βαριούνται να δουλέψουν. Βαριούνται να δουλέψουν με τον τρόπο που δουλεύει η αγορά σήμερα». Τέλος, ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης, Συν-ιδρυτής και CEO της Wealthyhood υπογράμμισε πως η νέα αυτή γενιά «δεν έχει τη φιλοσοφία του θα βάλω τη δουλειά που πρέπει σήμερα για να πάρω αύριο τα αποτελέσματα».