Παρουσία στελεχών από τον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους Εκπαιδευτικών φορέων, Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων και Κολλεγίων καθώς επίσης και πλήθος φοιτητών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου ένα συνέδριο αποκλειστικά. αφιερωμένο στη νέα γενιά.

«Τόσο η απασχόληση των νέων όσο και η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, οφείλουν να μπουν στην κορυφή της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής ατζέντας, ώστε να μην γίνεται λόγος για μία “χαμένη γενιά”, μία γενιά που αποτελεί το μέλλον της οικονομίας και της χώρας μας. Οι οργανισμοί έχουν ήδη ξεκινήσει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ η σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μειωθεί το skills gap που επιβεβαιώνουν σχετικές έρευνες». Αυτά ήταν μερικά μόνο από τα γενικά συμπεράσματα του Youth Skills & Employability Conference, ενός συνεδρίου όπου φοιτητές, στελέχη και εκπρόσωποι φορέων βρέθηκαν στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza, διαμορφώνοντας ενεργά νέες προοπτικές για τη νέα γενιά.

Για πρώτη φορά λοιπόν, οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν αναλυτικά τις δράσεις και τις στοχευμένες πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει σχετικά με τους νέους και την απασχολησιμότητα αυτών, καθώς επίσης και τα προγράμματα που έχουν σχεδιάσει και αφορούν στην ανάπτυξη και εκπαίδευση της νέας γενιάς. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες μέσα από τη δημιουργία άμεσης σχέσης με τους ομιλητές καθ’όλη τη διάρκεια του συνεδρίου είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα καίρια ερωτήματά τους, να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους αλλά και να συμφωνήσουν με τα συμπεράσματα του συνεδρίου.

Η Μάρθα Μυλωνά, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, τονίζοντας ότι καλούμαστε όλοι να προσφέρουμε ευκαιρίες καινοτομίας και δημιουργικότητας στη νέα γενιά. «Σήμερα οι νέοι οφείλουν να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να χαρακτηρίζονται από αισιοδοξία, ομαδικό πνεύμα και κουλτούρα ανάληψης ρίσκου» ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια.

Ο Γρηγόρης Παύλου, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΟΒΕ, παρουσίασε σημαντικές μελέτες και έρευνες σχετικές με την απασχολησιμότητα των νέων καθώς και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που πλήττουν τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο διαφαίνεται σταδιακά μία αλλαγή στο παραγωγικό πρότυπο/μοντέλο, ενώ υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σταθεροποίησης. «Οι χώρες που ήδη αντιμετώπιζαν υψηλά ποσοστά ανεργίας (διαρθρωτική) ήταν κι εκείνες που από το 2008 σημείωσαν κλιμάκωση στην ανεργία των νέων» εξήγησε ο ίδιος. Ταυτόχρονα, η κατοχή πτυχίου δεν διαφοροποιεί σημαντικά τον κίνδυνο της ανεργίας στη νέα γενιά, ενώ η ύπαρξη σημαντικών προσκομμάτων στην ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας καθώς επίσης και η ανάγκη ενίσχυσης και ανανέωσης των απαιτούμενων δεξιοτήτων είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αγορά σήμερα.

Τέλος, ο ίδιος αναφέρθηκε στην απουσία ενός αποτελεσματικού δομημένου συστήματος εύρεσης εργασίας καθώς επίσης και στην αναντιστοιχία που συναντάται στην αγορά εργασίας, όπως skills mismatch (ατελής σύζευξη ζήτησης και προσφοράς εργασίας κυρίως λόγω αναντιστοιχίας ορισμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων), skills shortage (σημαντικές ελλείψεις) σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και skills gap (υστέρηση δεξιοτήτων ή χάσμα δεξιοτήτων στο υφιστάμενο εργατικό δυναμικό).

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

«Στην MSD Ελλάδας πιστεύουμε πως η υποστήριξη της νέας γενιάς πρωτοπόρων επιστημόνων εντάσσεται στη συνολική δέσμευσή μας για την προαγωγή της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε» τόνισε η Ρία Ταμπάκη, HR Director, Greece, Cyprus & Balkans της MSD. «Στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας μας που σαν στόχο έχει την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας, εντάσσεται και το πρόγραμμα υποτροφιών που έχουμε θεσπίσει» ανέφερε εν συνεχεία η ίδια. Πιο αναλυτικά τα τελευταία 2 χρόνια, η MSD στηρίζει το πρόγραμμα ενίσχυσης της κατεύθυνσης «Innovation & Entrepreneurship» MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας προσφέρει 22 υποτροφίες, με το κόστος της κάθε υποτροφίας να ανέρχεται στο ποσό των 12.000€ ενώ η επιλογή των ωφελουμένων φοιτητών / υποτρόφων γίνεται με σαφώς προκαθορισμένα, διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια όπως: ακαδημαϊκές επιδόσεις, επαγγελματική εμπειρία, επιχειρηματικό πνεύμα κ.ά. Απευθυνόμενοι στους φοιτητές που συμμετείχαν στο συνέδριο η Ρ. Ταμπάκη τόνισε ότι «Δεν αρκεί να αναπτύξετε την εξειδίκευσή σας, χρειάζεται να εξελίξετε τη σκέψη σας και τις συμπεριφορικές σας δεξιότητες».

«Τεχνολογία και Προσωπική Ανάπτυξη» ήταν ο τίτλος ομιλίας του Ιωάννη Αρκαδινού, HR Director της εταιρείας ΚΑΥΚΑΣ, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις που έχουν δημιουργήσει για τη νέα γενιά. «Παρά τη μείωση κατά 57% που υπέστη η αγορά ηλεκτρολογικού υλικού ανάμεσα στο 2008-2014, καταφέραμε όχι μόνο να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας, αλλά να αυξήσουμε και το ανθρώπινο δυναμικό μας από 320 στελέχη σε 710» ανέφερε ο ίδιος. Η συνταγή της επιτυχίας σύμφωνα με τον Ι. Αρκαδινό αποτελούνταν από 3 επιμέρους συστατικά: τη στρατηγική (mind), τους ανθρώπους (heart) και την κουλτούρα (soul). «Οι αλλαγές και οι εξελίξεις στο περιβάλλον, επέφεραν και αλλαγές στη στρατηγική της εταιρείας με τη τεχνολογία να παίζει σημαντικό ρόλο. Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν στη συνέχεια στο άνοιγμα νέων εξειδικευμένων θέσεων εργασίας όπου αναζητήσαμε νέους ανθρώπους με ευελιξία, καινοτομία και δημιουργικότητα». Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε το Kafkas Institute of Training & Development, που συμβάλει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών της εταιρείας σε τομείς όπως τεχνολογία, management, τεχνικές πωλήσεων καθώς και διαδικασίες.

Με τίτλο «Help Young People to flourish» η Κατερίνα Ναουμίδη, Commercial & Finance HR Business Partner, Μινέρβα ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων παρουσίασε τα προγράμματα που έχει αναπτύξει ή στα οποία συμμετέχει η εταιρεία με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων. Πιο συγκεκριμένα, η ίδια αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Management Trainees, από το οποίο επωφελούνται 2 νέοι το χρόνο, μέσα από ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που αναπτύσσεται για κάθε έναν με τη διάρκεια του να ανέρχεται σε 9-14 μήνες. Αμέσως μετά έγινε αναφορά στο πρόγραμμα Functional Trainees, με τον αριθμό των νέων που εντάσσονται σε αυτό να εξαρτάται από τις ανάγκες του οργανισμού, ενώ η διάρκεια του έχει εύρος 3-9 μήνες, με τρεις μήνες εκ των οποίων ο κάθε νέος απασχολείται σε διαφορετικά functions, αναπτύσσοντας περισσότερες δεξιότητες/ικανότητες. Τέλος, η Κ. Ναουμίδη έκανε λόγο για τη συνεργασία που έχουν αναπτύξει με το ReGeneration και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ενώ ανέφερε για τη συμμετοχή της εταιρείας στο Future Leaders και τους 11 κύκλους που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα ως ιδρυτικό μέλος.

Τα 4 προγράμματα νεανικής απασχόλησης, παρουσίασε η Χρύσα Τουρνή, Αναπλ. Διευθυντή, Διεύθυνση Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου, μέσα από τα οποία η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος «Επενδύει στο Μέλλον, δίνοντας ευκαιρίες στους νέους». Πιο συγκεκριμένα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, συμμετέχει σε προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα internship «[email protected]» και το Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ – ΕΤΕ. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα «[email protected]» απευθύνεται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου που επιθυμούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία στον Τραπεζικό κλάδο και να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες σημαντικές για τη μελλοντική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία, «με την ανάληψη ουσιαστικών καθηκόντων σε εξειδικευμένους τομείς δραστηριότητας της Τράπεζας, τη συστηματική καθοδήγηση και υποστήριξη έμπειρων Στελεχών» να αποτελούν σύμφωνα με την Χ. Τουρνή το συγκριτικό πλεονέκτημα. Αναφορικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ- ΕΤΕ για Μεταπτυχιακές Σπουδές με ένταξη στην αγορά εργασίας, οι επιλεχθέντες έχουν τη δυνατότητα για διεύρυνση γνωστικών οριζόντων, ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς επίσης και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε έναν από τους τραπεζικούς ομίλους στη χώρα.

Για την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία Nestle needs YOUth, έκανε λόγο η Πολυξένη Κιούρη, Human Resources Director Greece & SEE Region της Nestle Hellas, παρουσιάζοντας τους 4 βασικούς πυλώνες του προγράμματος μέσα από το οποίο η εταιρεία ανέλαβε να δημιουργήσει 20.000 ευκαιρίες απασχόλησης συνολικά, και στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα 500 θέσεις. Τον 1ο πυλώνα της πρωτοβουλίας αποτελεί το πρόγραμμα «Get Hired», στο πλαίσιο του οποίου μέχρι το 2016 θα έχουν προσληφθεί σε μόνιμες ή εποχικές θέσεις απασχόλησης 10.000 νέοι άνθρωποι ηλικίας κάτω των 30 ετών, ενώ για την Ελλάδα αντίστοιχα 294 νέοι έχουν ενσωματωθεί στην οικογένεια της Nestle μέχρι τον Οκτώβριο 2015. Επόμενο πυλώνα αποτελεί το πρόγραμμα «Get Skilled» που αφορά τη δημιουργία 10.000 θέσεων μαθητείας και κατάρτισης μέχρι το 2016 με στόχο την ενίσχυση χρήσιμων δεξιοτήτων. Η Ελλάδα όπως εξήγησε η Π. Κιούρη έχει ήδη δημιουργήσει ήδη 89 αντίστοιχες θέσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα «Nescaf Μπορούμε Εδώ». Τρίτο πυλώνα αποτελεί το πρόγραμμα «Readiness for Work» μέσα από το οποίο οι νέοι αναπτύσσουν δεξιότητες και ικανότητες χρήσιμες για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους, ενώ πρωτοβουλίες όπως συμμετοχή σε business days, mock interviews κ.ά. συμπεριλαμβάνονται εδώ. Τελευταίο πυλώνα της πρωτοβουλίας αποτελεί το «Alliance for Youth», στο πλαίσιο του οποίου η συμμετοχή των συνεργατών της Nestle οδηγεί σε πολλαπλάσιες δράσεις.

«Helping young people to unleash their potential» ήταν ο τίτλος του Μανώλη Λαμπόβα, Strategic Development Manager της HePIS, παρουσιάζοντας μέσα από την ιστορία του 22χρόνου Γιώργου τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τα αδιέξοδα με τα οποία η νέα γενιά έρχεται αντιμέτωπη. «Μετά από την απόκτηση του α’ πτυχίου οι νέοι καλούνται να αποφασίσουν ανάμεσα σε εργασία, μεταπτυχιακό ή κατάρτιση» ανέφερε ο ίδιος, με την απόκλιση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων αναφορικά με τις τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες να είναι πολύ μεγάλη. Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι Α’θμιας και Γ’θμιας εκπαίδευσης έχουν σχεδόν τις ίδιες πιθανότητες να μείνουν άνεργοι, ενώ η ανάληψη πρωτοβουλιών κρίνεται απαραίτητη σε κάθε επίπεδο. «Στο επίκεντρο της HePIS βρίσκεται η νεανική απασχολησιμότητα συμβάλλοντας ενεργά σε δράσεις που αναδεικνύουν τις δυνατότητες των νέων μέσα από τη χρήση της Πληροφορικής» ανέφερε ο Μ. Λαμπόβας παρουσιάζοντας τις αντίστοιχες δράσεις τις οποίες έχουν αναπτύξει. GetBusy.gr, Microsoft Unlimited Potential, Women in ICT είναι μερικές από αυτές, ενώ και το πρόγραμμα Fit4Jobs μέσα από το οποίο 50 νέοι εκπαιδεύτηκαν στην ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων, ανήκει στο πλαίσιο αυτό.

Το Πρόγραμμα πρακτικής Άσκησης στα ΕΛΤΑ, διάρκειας 2 -18 μηνών ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το πλαίσιο διαχείρισης της πρακτικής άσκησης, παρουσίασαν στο συνέδριο η Ιωάννα Θεοδώρου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και η Γιούλη Γεωργακοπούλου, στέλεχος του τμήματος προσλήψεων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα στην πρακτική άσκηση και το employability των νέων τονίστηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους, ενώ ταυτόχρονα απαραίτητη κρίνεται η ένταξη της πρακτικής άσκησης σε συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασμό στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό των ΕΛΤΑ οι νέοι έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να ενταχθούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα τους προσφέρεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις, να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες καθώς επίσης και ικανότητες απαραίτητες για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους. «Οι νέοι μέσα από την πρακτική άσκηση λαμβάνουν εφόδια απαραίτητα για την είσοδό και παραμονή τους στην αγορά εργασίας και ένταξη στο παραγωγικό σύστημα της χώρας» τονίστηκε κατά την ομιλία τους. Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να ενταχθούν όχι μόνο φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και σπουδαστές ΙΕΚ & ΚΕΚ καθώς επίσης και μαθητές ΟΑΕΔ.


ΕΝΟΤΗΤΑ 2

«Οι πρακτικές απασχολήσεις των νέων παίζουν ένα σημαντικό ρόλο ως προς την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, μειώνοντας αισθητά το skills gap ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Ωστόσο, τα προγράμματα αυτά αδυνατούν σε πολλές περιπτώσεις να εκπληρώσουν το σκοπό τους, αντιμετωπίζοντας προβλήματα ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση» σχολίασε η Άννα Μαμαλάκη, Διευθύντρια Employee Engagement του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Ταυτόχρονα, 5 εκ. θέσεις εργασίας στην Ε. Ε. παραμένουν κενές ανέφερε η ίδια, με το «European Youth Forum» να αναλαμβάνει δράση ώστε να γεφυρώσει το χάσμα, παρέχοντας στους εργοδότες που ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν προγράμματα Internship, έναν οδηγό δημιουργίας και υλοποίησης με τον καλύτερο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με εταιρείες που επενδύουν στους νέους, ανάμεσά τους και ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημιούργησαν το «Employer’s Guide for Quality Internships» ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο, το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο βέλτιστες πρακτικές αλλά και συμβουλές για την αύξηση της πρακτικής άσκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Για μια ανταγωνιστική αγορά σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέοι και η Ε.Ε. να διαθέτει τις κατάλληλες πολιτικές ώστε να θεσμοθετήσει τις προσπάθειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση» τόνισε η Α. Μαμαλάκη.

«Enhancing Youth Employability: A study on critical competencies, facilitators and obstacles» ήταν ο τίτλος ομιλίας της Δρ. Όλγας Επιτροπάκη, Καθηγητική έδρα «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ALBA Graduate Business School, η οποία παρουσίασε μερικά από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας «Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα», μία πρωτοβουλία και της Citi Ελλάδας, που χρηματοδότησε το Citi Foundation. «Υπάρχει σημαντική απόκλιση απόψεων μεταξύ νέων και εργοδοτών όσον αφορά στο ποιες δεξιότητες είναι σημαντικές στη σημερινή αγορά εργασίας» σχολίασε η ίδια. Οι νέοι βαθμολογούν υψηλότερα δεξιότητες όπως την προθυμία για δουλειά και παραπάνω προσπάθεια, τη στοχοθεσία και τον προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, την πειθώ και ικανότητες πώλησης, τον επαγγελματισμό και την επικοινωνία, ενώ τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού βαθμολογούν υψηλότερα δεξιότητες όπως: προσανατολισμός στη μάθηση, επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα, διαχείριση αλλαγών, οι ηγετικές ικανότητες, επικοινωνία και ενδογενή κινητοποίηση. Ταυτόχρονα, το 60% των νέων είναι διατεθειμένοι να φύγουν από την Ελλάδα για να βρουν εργασία ενώ 53,3% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι έχουν δυσκολία να βρουν νέους υποψήφιους με τις σωστές δεξιότητες και χαρακτηριστικά καθώς και εργασιακή εμπειρία. Τέλος, σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 53% των νέων θεωρούν ως εξαιρετικά αποτελεσματική πρακτική ενίσχυσης της απασχολησιμότητας τους τη μαθητεία και πρακτική άσκηση στη διάρκεια των σπουδών και 77% των στελεχών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έχουν την ίδια άποψη.

Για το «WIND Young Talents – Graduate Trainee program» μέσα από το οποίο δέκα ταλαντούχοι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πλούσια επαγγελματική εξειδίκευση και να αναδείξουν τα ταλέντα τους, μίλησε η Αλεξάνδρα Λέκκου, HR Senior Manager της Wind. «Κάθε ένας από τους δέκα νέους που θα επιλεγούν θα προσληφθεί από τη WIND και θα ξεκινήσει ένα ταξίδι 18 μηνών σε ποικίλες οργανωτικές δομές της εταιρείας, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας» ανέφερε η ίδια ενώ στη συνέχεια ανέλυσε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Σε συνεργασία με την Workable, συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι 100 υποψήφιοι με τις πιο ενδιαφέρουσες αιτήσεις και έπειτα από Tests και αξιολογήσεις. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με την ομάδα HR, με 40 υποψηφίους να προχωρούν στην επόμενη φάση. Οι υποψήφιοι αυτοί χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν ομαδικά και ατομικά projects, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί συνάντηση με τους mentors της Wind και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου να προκύψουν οι 10 νέοι. Μέσα από το πρόγραμμα διάρκειας 18 μηνών οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν ένα προσωποποιημένο πλάνο ανάπτυξης. Αντίστοιχα, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα talent pool καθώς επίσης και να αναδείξει τα αυριανά δυναμικά στελέχη που θα ηγηθούν στην ελληνική επιχειρηματική αγορά και όχι μόνο.

Ο Ιωάννης Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δ/ντης Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέλυσε τον κρίσιμο ρόλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την καινοτομία στη νεανική απασχόληση και επιχειρηματικότητα. «Η μετανάστευση των νέων επιστημόνων εντάθηκε την τελευταία πενταετία λόγω της οικονομικής κρίσης και της υψηλής ανεργίας» εξήγησε ο ίδιος με την ανάγκη αντιστροφής της εικόνας αυτής να κρίνεται απαραίτητη. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι το ποσοστό του ΑΕΠ που η Ελλάδα δαπανά για έρευνα και τεχνολογία, είναι μόλις 0,6%, (όσο και στην Ουγκάντα), έναντι περίπου 4% που δαπανούν χώρες όπως το Ισραήλ και η Φινλανδία. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ωστόσο παρατηρείται αύξηση των start-ups, όπως επίσης και αύξηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελείται από τη δημιουργία Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών καθώς και από τη δημιουργία εθελοντικών πρωτοβουλιών. Τόσο το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ όσο και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Πανεπιστημίου, εμφανίζουν καινοτόμες και σύγχρονες πρακτικές μέσα από υπηρεσίες προς τους φοιτητές αλλά και τις επιχειρήσεις, που συνδέουν τη νέα γενιά με την αγορά εργασίας.

«Behind the CV’s lines» ήταν ο τίτλος ομιλίες της Μαρίας Κολοκυθά, HR Manager, INTERSPORT & DPAM (Greece & Cyprus), η οποία έκανε λόγο για τα competencies που είναι απαραίτητα και ξεχωρίζουν κατά τη διάρκεια μιας πρόσληψης. Πιο συγκεκριμένα, το 2015 η εταιρεία προχώρησε σε 206 νέες προσλήψεις, εκ των οποίων οι 82 ήταν άντρες και οι 124 γυναίκες, με τον μέσο όρο ηλικίας να διαμορφώνεται στα 29,5 έτη. «Κατά τη διάρκεια επιλογής δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση σε δύο κατηγορίες δεξιοτήτων, τις βασικές δεξιότητες και τις σημαντικές δεξιότητες για τον Όμιλό μας». Ανάμεσα στις βασικές δεξιότητες, εντάχθηκαν η ικανότητα έμπνευσης και παρακίνησης των άλλων, η εστίαση στον πελάτη κ.ά. Στην κατηγορία ωστόσο των σημαντικών δεξιοτήτων βρέθηκαν η ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού, η ικανότητα να θέτει προτεραιότητες, η επιχειρηματική οξυδέρκεια, η δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων κ.ά. «Πέρα από τις ακαδημαϊκές γνώσεις και τα στοιχεία που εμπεριέχονται σε ένα CV, οι νέοι καλούνται να διαθέτουν και δεξιότητες όπως έκφραση, φιλοδοξία, ευελιξία, δημιουργικότητα και καινοτομία» σχολίασε η Μ. Κολοκυθά.

Η Μαρία Περαντωνάκη, Manager, Office of Career Services από το DEREE- The American College of Greece, ανέφερε τα προγράμματα του Κολλεγίου τα οποία συμβάλουν στο πέρασμα των αποφοίτων «από τις σπουδές στην πρόσληψη». «Το 65% των αποφοίτων του DEREE βρίσκουν εργασία εντός 6 μηνών από την αποφοίτηση τους, κάτι που αποδεικνύει έμπρακτα τη σωστή προετοιμασία που πραγματοποιούμε» ανέφερε η ίδια. Ανάμεσα στους παράγοντες επιτυχίας όπως εξήγησε η Μ. Περαντωνάκη, συναντώνται η προσωπική σχέση που αναπτύσσεται με τους φοιτητές μέσα από ατομικές συναντήσεις, η συμβουλευτική για μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και η συμβουλευτική καριέρας και προετοιμασία για την αγορά εργασίας, ενώ δεν λείπουν οι ευκαιρίες για δράση μέσα από: work study, προγράμματα πρακτικής άσκησης ακόμη και στο εξωτερικό και Ημέρες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το πρόγραμμα πεντάμηνης διεθνούς πρακτικής το 2012-2015 περισσότεροι από 90 φοιτητές DEREE έκαναν την πρακτική τους σε 22 πόλεις, (15 χώρες και 3 ηπείρους) με το 86% από τους μαθητές που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα του Libra internship τουλάχιστον πριν από 6 μήνες να έχουν ήδη βρει εργασία. Τέλος, για το πρόγραμμα παράλληλων σπουδών ανέβηκε στη σκηνή ο Ελευθέριος Δαφέρμος, SNF Scholar, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Minor in Finance, DEREE ο οποίος ανέφερε τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που έχει αποκομίσει από τη συμμετοχή του σε αυτό.

«Καριέρα και Γενιά Υ: ‘Έρευνα και Δράσεις» ήταν ο τίτλος ομιλίας του Αλέξανδρου Φουρλή, Managing Director, Careerbuilder South Europe, ο οποίος τόνισε την ιδιαίτερη αξία που πρωτοβουλίες όπως το συνέδριο Youth Skills & Employability μπορούν να προσδώσουν αξία στους νέους, με τη σύμπραξη του επιχειρηματικού κόσμου, του Κράτους και ακαδημαϊκών φορέων να θεωρείται επιτακτική ώστε να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και να διαμορφωθούν ενέργειες που θα προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις στη νέα γενιά. «Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο ροής των νέων ανθρώπων στο εξωτερικό με μεγαλύτερη ένταση, δημιουργώντας κενά σε κρίσιμες δεξιότητες και ικανότητες, η έλλειψη των οποίων θα διαπιστωθεί ακόμη πιο έντονα στο άμεσο μέλλον» εξήγησε ο Α. Φουρλής. «Η ανταπόκριση των νέων σήμερα θεωρείται δεδομένη αρκεί κανείς να δει τη μεγάλη συμμετοχή της νέας γενιάς σε graduate trainee programs όταν αυτά ανακοινώνονται» εξήγησε ο ίδιος. Τέλος, ο Α. Φουρλής ανέλυσε τη δύναμη των 3C που πρέπει να χαρακτηρίζουν τα προγράμματα ενίσχυσης των νέων, τα οποία είναι: Commit σε δράσεις με διαφανείς διαδικασίες, Cooperate καθώς οι συλλογικές δράσεις και η συνεργασία οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα και Communicate δηλαδή ενεργή επικοινωνία στην κοινωνία αλλά και στους νέους όλων των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις.


ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Το Πρόγραμμα Adecco Way to Work και τους 4 βασικούς πυλώνες που το διαμορφώνουν παρουσίασε στο συνέδριο η Ευαγγελία Ίσαρη, Marketing Manager, Adecco Greece, Eastern Europe & MENA. «Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2013 με σκοπό να βοηθήσει τους νέους να βρουν το δρόμο τους προς την εργασία» τόνισε η ίδια κατά την έναρξη της ομιλίας της. Τον πρώτο πυλώνα του προγράμματος αποτελεί η πρωτοβουλία «CEO for one month», η οποία πραγματοποιείται σε 33 χώρες, με έναν υποψήφιο σε κάθε μια από τις χώρες να έχει την ευκαιρία να εργαστεί δίπλα στον Γενικό Διευθυντή της Adecco στην εκάστοτε χώρα, με έναν από όλους αυτούς τους υποψηφίους να επιλέγεται στο τέλος και ως «Global CEO for One Month» εργαζόμενος υπό την καθοδήγηση του CEO του Ομίλου Adecco. Ως δεύτερος πυλώνας παρουσιάζεται η πρωτοβουλία «Adecco Street Day», κατά τη διάρκεια των οποίων εργαζόμενοι σε περισσότερες από 1.000 πόλεις σε 54 χώρες βγαίνουν στους δρόμους για να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, παρέχοντας συμβουλές σε αυτούς. Επόμενος πυλώνας είναι η πρωτοβουλία «Career Center», στα οποία οι νέοι μπορούν να μάθουν «μυστικά» της αποτελεσματικής αναζήτησης εργασίας, όπως πού και πώς να αναζητήσουν εργασία, πώς να συντάξουν το βιογραφικό σημείωμα και πώς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μίας συνέντευξης. Τελευταίος πυλώνας του προγράμματος είναι η πρωτοβουλία «Adecco Experience» όπου σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες σε όλο τον κόσμο, νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης για ένα μήνα απασχολούμενοι σε τμήματα παραγωγής, μάρκετινγκ, πωλήσεων, επικοινωνίας, ανθρώπινου δυναμικού κ.ά. Η εμπειρία της πρώτης εργασίας αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία πρακτικής άσκησης που θα βοηθήσει τους νέους αυτούς ανθρώπους να αξιολογήσουν τον εαυτό τους και να αποδείξουν την αξία του ταλέντου τους και το κίνητρό τους.

Για το πρόγραμμα Trainee International της Lidl Ελλάς, μίλησε η Αλεξάνδρα Μπόζα, Recruiting Manager, Lidl Ελλάς/Lidl Κύπρου. «Περισσότεροι από 4.500 εργαζόμενους απασχολούνται στα 220 και πλέον καταστήματά που διαθέτουμε, με τη νέα γενιά να βρίσκεται στο επίκεντρό μας» ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια, ενώ εξήγησε ότι: «Μέσα από ένα διετές πρόγραμμα σε Ελλάδα και εξωτερικό που έχουμε δημιουργήσει, προσφέρουμε ουσιαστικές ευκαιρίες σε απόφοιτους χωρίς εμπειρία, ώστε να πραγματοποιήσουν μία διεθνή καριέρα με προοπτικές, λαμβάνοντας ταυτόχρονα εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν από τους δεκάδες τομείς στα κεντρικά μας». Κάθε χρόνο λοιπόν δημοσιεύονται 10 θέσεις εργασίας μέσα από δύο αγγελίες, και έπειτα από την τελική επιλογή των υποψηφίων συναποφασίζεται το αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα πάντα με τις σπουδές και τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Το πρώτο στάδιο της 2ετούς εκπαίδευσης, αφορά τους πρώτους 9 μήνες βασική εκπαίδευση στον τομέα των πωλήσεων, με διαδοχική εργασία σε όλες τις θέσεις των καταστημάτων. Τους επόμενους 8 μήνες, και διανύοντας το 2ο στάδιο της εκπαίδευσης ο υποψήφιος εργάζεται στις κεντρικές υπηρεσίες της Lidl Ελλάς στη Θεσσαλονίκη, στο τμήμα που αναζητά υποψήφιο καθώς και σε δύο συνεργαζόμενα τμήματα. Στο επόμενο και τελευταίο στάδιο και για διάρκεια 7 μηνών συμπεριλαμβάνεται διεύρυνση των γνώσεων στον Τομέα εργασίας και εκπαίδευση στο εξωτερικό με έξοδα της εταιρείας. «Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι υποψήφιοι λαμβάνουν συνεχή υποστήριξη από έμπειρα στελέχη μας, μέσω προγραμμάτων coaching κ.ά.» ανέφερε η Α. Μπόζα.

«Ευελιξία, πρωτοβουλίες, καινοτομία, ικανότητες ηγεσίας είναι μόνο μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες που αναζητούν στους νέους οι επιχειρήσεις σήμερα» ανέφερε στο ξεκίνημα της ομιλίας του ο Κωνσταντίνος Πουλοπάτης, Senior HR Manager, Citi Greece. Μία ακόμη ωστόσο θεμελιώδης δεξιότητα των νέων για την αναζήτηση εργασίας, είναι η θετικότητα, από την οποία πηγάζουν οι περισσότερες από τις απαραίτητες δεξιότητες ενός στελέχους. «Θετικότητα, δεν σημαίνει να μην βλέπουμε τα αρνητικά στοιχεία. Σημαίνει να μην κολλάμε στα αρνητικά και επίσης να μην προσπερνάμε τα θετικά» εξήγησε ο Κ. Πουλοπάτης. Σύμφωνα με τον Marty Seligman «πατέρα» του Positive Psychology, η θετικότητα αποτελείται από ευχαρίστηση, συμμετοχή, σχέσεις, νόημα και επιτεύγματα. Η Θετικότητα στην εργασία μεταφράζεται σε παραγωγικότητα, δημιουργικότητα, ανθεκτικότητα, ανάπτυξη και συνέργειες. Στο πλαίσιο αυτό στη Citi δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Be more» πανευρωπαϊκά και το «Καταλύτης Θετικότητας», στο οποίο υπήρχε εθελοντική συμμετοχή 50%, με τη βελτίωση θετικότητας στο 65% συμμετεχόντων. «Στη Citi Ελλάδος, πιστεύουμε ότι πρέπει να εστιάζουμε στα δυνατά μας σημεία και να τα αναπτύσσουμε. Όπως επίσης και η αναζήτηση του τι έχει νόημα για τον κάθε ένα, ώστε να κάνουμε πράγματα με ουσία και αξία» ανέφερε ο ίδιος.

«Στοχεύοντας ψηλά με τους ανθρώπους μας» ήταν ο τίτλος ομιλίας του Ευάγγελου Αγγελόπουλου, Human Resources Manager Supply Chain της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στις δράσεις που έχουν αναλάβει για τους νέους μέσα από τη συμμετοχή της εταιρείας σε Ημέρες Καριέρας και εκδηλώσεις, μέσα από το «Heineken International Graduate Programme», όπως επίσης και μέσα από τις πρακτικές και ενέργειες που αλλάζουν ως προς τη διαδικασία προσλήψεων κ.ά. «Συνεργαζόμαστε με εμπιστοσύνη, λειτουργούμε με επιχειρηματικό πνεύμα, εστιάζουμε στην υποστήριξη & όχι στον έλεγχο, απλοποιούμε & υλοποιούμε, βελτιωνόμαστε μαθαίνοντας, είναι μερικές από τις συμπεριφορές που προάγουμε στον οργανισμό μας» ανέφερε ο Ε. Αγγελόπουλος. «Επίσης, διαθέτουμε μία δομημένη διαδικασία επιλογής προσωπικού, και για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας αναζητούμε τους υποψηφίους είτε από Ηλεκτρονική βάση βιογραφικών, είτε από τις Ημέρες Καριέρας που συμμετέχουμε είτε και μέσω αγγελιών, προσφέροντας ευκαιρίες στους νέους». Στη συνέχεια ο ίδιος ανέλυσε το πρόγραμμα Heineken International Graduate Programme το οποίο διαθέτει διάρκεια 18 μηνών (3 αναθέσεις διάρκειας 6 μηνών σε περιοχές που δραστηριοποιείται η Heineken), ενώ τα τμήματα επιλογής μπορεί να είναι: Marketing & Πωλήσεις, IT, Ανθρώπινο Δυναμικό, Εταιρικές σχέσεις, Οικονομικά, Προμήθειες και Εφοδιαστική Αλυσίδα. Τέλος, σημαντική αναφορά έγινε στο πρόγραμμα Heineken Talent Lab, που σκοπό έχει να δώσει την ευκαιρία σε ταλαντούχους νέους να ζήσουν το όνειρό τους και να δημιουργήσουν μια ενέργεια για τη Heineken που θα διεκδικήσει ένα βραβείο στο Cannes Lions Festival 2016.

«Για τον Όμιλο της ΑΒ, η Διαφορετικότητα προσδιορίζεται από 4 πυλώνες: γένος, φύλο, εθνικότητα και περιορισμένη λειτουργικότητα. Η διαφορετικότητα είναι ουσιαστική για την επιτυχία του Οργανισμού, σε επίπεδο εργασιακού περιβάλλοντος, αγοράς και κοινοτήτων. Αποτελεί λοιπόν για εμάς δέσμευση η προσέλκυση, ανάπτυξη και διακράτηση ενός πολυποίκιλου εργατικού δυναμικού που αντανακλά τις κοινωνίες στις οποίες ζούμε» ανέφεραν στην αρχή της ομιλίας τους η Ελευθερία Κοτταρίδου, Payroll & Budgeting Manager και ο Κώστας Μάρκου, Organizational Development Manager. Οι πρωτοβουλίες του Ομίλου μέσα από τις οποίες συμβάλλει στην ενίσχυσή των νέων είναι η συμμετοχή σε Ημέρες Καριέρας, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης, η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα για την απασχόληση των νέων, συνεργασία με φορείς (Future Leaders, ΙΕΠΑΣ, YES) και κυρίως η δημιουργία του Retail Management Trainee Program (RMT). Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η προσέλκυση και επιλογή νέων υποψηφίων, αποφοίτων Πανεπιστημίου, με σκοπό τη δημιουργία «δεξαμενής» ταλέντων για τη στελέχωση διευθυντικών θέσεων στα καταστήματα και αργότερα σε άλλες θέσεις στον Οργανισμό. Μέσα από τη12μηνη διάρκεια του προγράμματος οι 40 εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν όλες τις λειτουργίες του Λιανεμπορίου με έμφαση στη λειτουργία καταστημάτων. «Η ευκαιρία καριέρας σε έναν καλά δομημένο πολυεθνικό Οργανισμό καθώς και η δυνατότητα ταχείας εξέλιξης, είναι μερικά μόνο από τα οφέλη που αποκομίζει ο εκπαιδευόμενος» τόνισαν οι ομιλητές κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

«Δύο χρόνια, 60 εταιρείες, 300 νέοι, περισσότερες από 7.000 αιτήσεις είναι ο απολογισμός μέχρι σήμερα» ανέφερε η Πετρούλα Καραγιάννη, Community Service & Corporate Relations, ReGeneration. Το ReGeneration αποτελεί μια πρωτοβουλια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού World Economic Forum Global Shapers Athens Hub και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης για τους νέους, το οποίο στοχεύει αφενός στην καταπολέμηση της ανεργίας στο ηλικιακό αυτό γκρουπ, και αφετέρου στη μείωση του φαινομένου της φυγής ταλέντων (brain drain). Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι πτυχιούχοι όλων των ειδικοτήτων (με εργασιακή εμπειρία που δεν ξεπερνά τα 2 χρόνια), ηλικίας έως 30 ετών και περιλαμβάνει 6μηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση, εντατική εκπαίδευση πάνω σε επιλεγμένα soft-skills περίπου 100 ωρών, κοινωνική εθελοντική προσφορά σε συνεργαζόμενους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 50 ωρών καθώς επίσης και υποστήριξη μέσω mentorship & coaching για την ανάπτυξη των νέων. «Από την άλλη πλευρά, οι συνεργαζόμενες εταιρείες λαμβάνουν πρόσβαση σε επιλεγμένα βιογραφικά υψηλής ποιότητας κι έτσι ο χρόνος που αφιερώνουν στη διαδικασία εξεύρεσης ατόμων μειώνεται δραματικά, δεν υπάρχει κανένα κόστος και έχουν στη διάθεσή τους πολύ καλούς υποψηφίους» ανέφερε χαρακτηριστικά η Π. Καραγιάννη.


ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Για τις στοχευμένες πρωτοβουλίες και δράσεις που πραγματοποιεί η Toyota Hellas για τη νέα γενιά μίλησε στο συνέδριο ο Μανώλης Θεοδωράκης, HR Director, Greece & Balkans. «Ανάμεσα στις βασικές αξίες του οργανισμού μας, εκτός από το σεβασμό, τη συναδελφικότητα, την ομαδικότητα κ.ά. συναντά κανείς και την ανάγκη να συμβάλλουμε συνεχώς στις ανάγκες της κοινωνίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μ. Θεοδωράκης. Η στρατηγική CSR που έχει διαμορφώσει η Toyota διαθέτει 3 πυλώνες: τη νεανική απασχολησιμότητα, την κοινωνική συνεισφορά και το sustainability. Ανάμεσα στις στοχευμένες πρωτοβουλίες για τους νέους βρίσκονται η διοργάνωση Business Days, η συμμετοχή σε Ημέρες Καριέρας, προγράμματα Πρακτικής Άσκησης, η συμμετοχή στο Job-Pairs καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα Career Orientation για τα παιδιά των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται για 2 διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Στο πρώτο group (15-17 ετών) επιβραβεύονται οι άριστοι μαθητές, και μέσα από τεστ συμβάλλουν στον προσανατολισμό των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται ατομικές συναντήσεις των μαθητών με mentors του οργανισμού. Στο δεύτερο group (18-24 ετών) επιβραβεύονται οι μαθητές που εισάγονται σε πανεπιστήμια, με την Toyota Hellas να προσφέρει προγράμματα πρακτική άσκησης καθώς επίσης μέσα από coaching sessions ενισχύονται οι δεξιότητες των νέων.

«Δημιουργούμε ευκαιρίες και στηρίζουμε τους νέους μέσα από 3 στοχευμένα προγράμματα και ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της κοινωνίας, για να εξασφαλίσουμε το παρόν και κυρίως το μέλλον της εταιρείας» σημείωσε στην έναρξη της ομιλίας της η Ναυσικά Ζευγώλη, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφοράς της Vodafone. Τα τρία προγράμματα μέσα από τα οποία η εταιρεία βρίσκεται δίπλα στη νέα γενιά είναι το «Discover Vodafone», το «CU Restart [email protected] Ρομάντσο» και «Vodafone World of Difference». Συγκεκριμένα μέσα από το Discover Vodafone διάρκειας 2 ετών οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα ταλέντα και τις δυνατότητες τους. Τον πρώτο χρόνο τους παρέχεται η δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, ενώ αναλαμβάνουν και δύο projects διάρκειας 5 μηνών το καθένα και το δεύτερο χρόνο τοποθετούνται με συγκεκριμένο ρόλο σε κάποια από τις διευθύνσεις της εταιρείας. Το πρόγραμμα CU Restart [email protected] Ρομάντσο στοχεύει κυρίως στη νεανική επιχειρηματικότητα δίνοντας ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Τελευταίο πρόγραμμα στις στοχευμένες δρασεις της Vodafone αποτελεί το Vodafone World of Difference, μέσα από το οποίο 10 νέοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ΜΚΟ της επιλογής τους για 6 μήνες καταβάλλοντας το μισθό και τις σχετικές εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές κάθε υποψηφίου που θα επιλεγεί και δίνοντάς του τη δυνατότητα να στηρίξει το έργο του οργανισμού που έχει επιλέξει.

«Ανάμεσα στις αξίες μας εντοπίζονται έννοιες όπως σεβασμός, ομαδικό πνεύμα, εστίαση στον πελάτη, accountability και αποτελεσματικότητα. Αξίες που αναζητούμε και αναπτύσσουμε στους νέους που έρχονται κοντά μας μέσα από τα στοχευμένα προγράμματα που διαθέτουμε» ανέφερε η Αλίκη Γιασεμή, Staffing Supervisor, Athens International Airport S.A. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει για τους νέους ήταν και το πρόγραμμα Airport Praxis 2014 το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014. Οι επιμέρους πρωτοβουλίες που εντάσσονταν στο πρόγραμμα αυτό ήταν δύο. Η πρώτη αφορούσε την εξάμηνη και έμμισθη απασχόληση 30 νέων, ηλικίας 19-29 ετών, αποφοίτους Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής και η δεύτερη αφορούσε 40 νέους, ηλικίας 19 έως 29 ετών, απόφοιτους ή φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ. «Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η απόκτηση προϋπηρεσίας, η κατάρτιση και οι γνώσεις που θα αποκομίσουν οι νέοι που συμμετείχαν, να αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια στα επόμενα επαγγελματικά βήματά τους» εξήγησε η Α. Γιασεμή. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε συνθήκεες εργασίας performance review με σημαντική ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων.

«Δημιουργώντας 500.000 θέσεις εργασίας στην Πληροφορική» ήταν ο τίτλος του Κωνσταντίνου Κεσεντέ, Μέλος Δ.Σ. του HePIS, το οποίο ιδρύθηκε το 2006 με στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη της Πληροφορικής στην Ελλάδα και εκπροσωπεί στη χώρα μας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής (CEPIS). «Το 65% των νέων είναι απογοητευμένοι από το εκπαιδευτικό σύστημα και το 41% των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν προχωρά στην τριτοβάθμια. Στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν την κατάσταση σήμερα» ανέφερε ο ίδιος. Ταυτόχρονα, η έλλειψη σε ανθρώπους με δεξιότητες Πληροφορικής είναι εμφανής σήμερα καθώς το 2015 οι θέσεις εργασίας ΤΠΕ που δεν καλύπτονται είναι 337.000 ενώ το 2020 αντίστοιχα οι θέσεις εργασίας που αναμένεται ότι δεν θα καλυφθούν είναι 825.000. «Αυτό το κενό αποτελεί μία χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα, καθώς μέσα από Ειδικές δράσεις κατάρτισης για μετάβαση επαγγελματιών από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα στην τεχνολογία και στον προγραμματισμό μπορούν να μειώσουν αισθητά την ανεργία των νέων, ανοίγοντας νέες προοπτικές» εξήγησε ο Κ. Κεσεντές και συνέχισε ότι «Η επιτυχία ωστόσο θα εξασφαλιστεί από τη συστράτευση όλων».

«Το 2010 δημιουργήθηκε η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με στόχο την ανάπτυξη της στρατηγικής, του οράματος και της πολιτικής του Ιδρύματος σε θέματα σύνδεσης του με την αγορά εργασίας και σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων του» τόνισε στην έναρξη της ομιλίας της η Έφη Γερωνυμάκη, Υπεύθυνη Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν δύο προγράμματα, το «Mentoring» και το «Πράξις». Σκοπός του προγράμματος Mentoring ήταν η υποστήριξη τελειόφοιτων και απόφοιτων φοιτητών στη διαχείριση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τις προοπτικές τους, να εξελίξουν τις δεξιότητες τους , να βελτιώσουν την απόδοσή τους, για να καταφέρουν να γίνουν το πρόσωπο που επιθυμούν. Σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν ως mentee τελειόφοιτοι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου και ως mentor, στελέχη με εργασιακή εμπειρία μεγαλύτερη των 5 ετών. Αντίστοιχα, στο πρόγραμμα Πράξις από το 2007 έως το 2013 συμμετείχαν περισσότεροι από 3.200 φοιτητές και 1.000 επιχειρήσει σε όλη την Ελλάδα. Οι νέοι είχαν την ευκαιρία μέσα από τα προγράμματα πρακτικής άσκησης 2-6 μηνών να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, ενώ αντίστοιχα οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους είχαν πρόσβαση στους ταλαντούχους φοιτητές του Πανεπιστημίου.

«Δεξιότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας – Skills gap – Απόψεις αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιχειρήσεων» ήταν ο τίτλος ομιλίας της Κικής Ματσούκα, Career counselor & HR Consultant, Γραφείο Διασύνδεσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας στη συνέχεια τα σημαντικά ευρήματα σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2013. Συγκρίνοντας λοιπόν τις δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις και τις δεξιότητες που πιστεύουν οι απόφοιτοι ότι ζητούν οι επιχειρήσεις προέκυψαν μεγάλες αποκλίσεις σε δεξιότητες όπως συναισθηματική νοημοσύνη, διάθεση για Μάθηση και Ηθική Ακεραιότητα, με τη συναισθηματική νοημοσύνη για παράδειγμα σε ποσοστό 79,3% των επιχειρήσεων να την αναζητούν στους αποφοίτους και το 38,7% των νέων να πιστεύουν ότι το ζητούν οι επιχειρήσεις. «Σήμερα είναι αναγκαία η συνεργασία των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των νέων. Από την πλευρά των πανεπιστημίων, είναι ανάγκη να επιτευχθεί ο συνδυασμός της προσφοράς της γνώσης με ταυτόχρονη ανάπτυξη της επαγγελματικής συμπεριφοράς και προσωπικότητας, το οποίο πρέπει να ξεκινάει από το πρώτο έτος σπουδών» σχολίασε η Κ. Ματσούκα. Ταυτόχρονα, χρειάζεται η ενίσχυση των Γραφείων Διασύνδεσης μέσα στα πανεπιστήμια, τα οποία θα αποτελέσουν το σύνδεσμο του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας στα πλαίσια συνεργασίας.