Τρίμηνη παράταση, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, έδωσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην ισχύ των κανονιστικών όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης καταβολής του επιδόματος γάμου.

Η τρίτη, κατά σειρά, παράταση ισχύος της ΕΓΣΣΕ πραγματοποιήθηκε με τροπολογία από τον υπουργό Εργασίας, Πάνο Σκουρλέτη. Με την ίδια τροπολογία επανήλθε στο εξάμηνο, αντί του τριμήνου, ο χρόνος ισχύος των κανονιστικών όρων των συμβάσεων μετά τη λήξη τους, ώστε να δίνεται περισσότερος χρόνος στη διαπραγμάτευση νέων συμφωνιών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, σε πρώτο χρόνο, θα «ευνοήσει» περιορισμένο αριθμό συμβάσεων οι οποίες είναι στο κρίσιμο τρίμηνο αλλά, προοπτικά θα διευκολύνει και όσες λήξουν ή καταγγελθούν και τεθούν «υπό νέα διαπραγμάτευση» σε κάθε επίπεδο, επιχειρησιακό, κλαδικό ή ομοιοεπαγγελματικό.