Επικυρώθηκε σε τριμερές επίπεδο, ο Οδικός Χάρτης Καταπολέμησης της Αδήλωτης Εργασίας, που συντάχθηκε από το υπουργείο Εργασίας και τους κοινωνικούς εταίρους, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Ο Οδικός Χάρτης έχει τριετή διάρκεια και η λογική που διέπει το σύνολό του είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ολιστική και ολοκληρωμένη στρατηγική καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας συμβαδίζει με την αντιμετώπιση της γενικότερης παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, καθώς και των φορολογικών και ασφαλιστικών πτυχών που αλληλεπιδρούν και εντείνουν την εμφάνισή της.

Σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη, σημαντικό εργαλείο στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας είναι η επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αναμφίβολα, αποτελεί αναγκαιότητα η ύπαρξη ενός ευρύτατου ρυθμιστικού πλαισίου σταθερότητας και ασφάλειας στην αγορά εργασίας, βασισμένου στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το οποίο θα διασφαλίζεται με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας.