Νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες προετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την νέα Υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να ενταχθούν είτε σε ένα, είτε σε δύο επιμέρους νομοσχέδια, τα οποία θα προβλέπουν τα εξής:

  1. Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας: Θα συνδυαστεί με τον εργασιακό βίο του ανέργου και τις αποδοχές του. Για έξι μήνες ο άνεργος θα μπορεί να λαμβάνει έως 1.200 ευρώ. Θα επιμηκυνθεί ο χρόνος του, ενδεχόμενα σε 24 μήνες, και θα συνδυαστεί με voucher για τις περιπτώσεις που η ΔΥΠΑ βρίσκει εξατομικευμένη εργασία στον άνεργο.
  2. Νόμο για τις συλλογικές συμβάσεις, που θα περιλαμβάνει κίνητρα για αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων, το οποίο καλύπτεται από συλλογική σύμβαση, ετοιμάζεται για το φθινόπωρο. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστούν καλύτεροι μισθοί για τους χαμηλόμισθους, βάσει της κοινοτικής οδηγίας 2022/2041. Ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με άρση των περιορισμών που ισχύουν στην υπογραφή κλαδικών συμβάσεων, την επέκτασή τους και την κήρυξή τους ως υποχρεωτικών, αλλά και με ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση του εκάστοτε κατώτατου μισθού. Στην Ελλάδα το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις βρίσκεται μόλις στο 30%. Και κατά πλειονότητα αυτό το 30% των εργαζομένων καλύπτεται από επιχειρησιακές συμβάσεις. Ο στόχος για αύξηση των εργαζομένων που θα καλύπτονται από συλλογική σύμβαση στο 80% προϋποθέτει και αύξηση του βαθμού ελευθερίας που έχουν σήμερα οι κοινωνικοί εταίροι.
  3. Αλλαγές στις υπερωρίες: Θα αφορούν στον τρόπο έγκρισής τους, καθώς το σημερινό καθεστώς είναι χρονοβόρο και για πολλές επιχειρήσεις δαπανηρό,
    αν ληφθεί υπόψη ότι το ωρομίσθιο στις υπερωρίες πληρώνεται με προσαύξηση 40%, 60% και 120%.