Στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη μπορούν πλέον να δηλώνουν ηλεκτρονικά οι εργοδότες τις αλλαγές ωραρίων του προσωπικού τους πριν από την ανάληψη της εργασίας, ενώ καταργήθηκε από τις 8 Δεκεμβρίου η υποχρέωση να τηρούν το ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γ. Γ του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη, μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου 4310/14 (στις 8 Δεκεμβρίου) σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού, μόνον ως προς τα στοιχεία που μεταβάλλονται το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Διατηρείται, ωστόσο, σε ισχύ η υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών στο οποίο πρέπει να καταχωρείται η υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιείται εντός των νόμιμων ορίων. Οι εργοδότες υποχρεούνται, επιπλέον, να γνωστοποιούν στο Σ.ΕΠ.Ε. ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των νόμιμων υπερωριών ανά εργαζόμενο που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.