Μετά την κωδικοποίηση του ατομικού εργατικού δικαίου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Δεκέμβριο (ΦΕΚ Α’ 222/4-12-2022) το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της κωδικοποίησης του συνόλου της εργατικής νομοθεσίας, που περιλαμβάνει επιπλέον το συλλογικό εργατικό δίκαιο, καθώς και τις διατάξεις που διέπουν την διοικητική εποπτεία της αγοράς εργασίας.

«Η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας είναι αποτέλεσμα επίπονης εργασίας που γίνεται για πρώτη φορά και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, σε ενιαίο κείμενο και σε κεφάλαια με νοηματική συνάφεια το σύνολο των κανόνων που διέπουν την εργασία στη χώρα μας» αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση. Το ατομικό εργατικό δίκαιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ρυθμίσεις για τη σύμβαση εργασίας, την κατάρτιση και την καταγγελία της, τον χρόνο εργασίας (ωράριο και άδειες), τις αμοιβές κ.α. Στο συλλογικό εργατικό δίκαιο εντάσσονται μεταξύ άλλων τα θέματα των απεργιών, των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ στην διοικητική εποπτεία τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, τα εργατικά ατυχήματα, η Επιθεώρηση Εργασίας κ.α. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε:

«Η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας είναι ένα σημαντικό βήμα μπροστά για τους νομικούς και για τους πολίτες. Με την κωδικοποίηση του συνόλου της εργατικής νομοθεσίας διευκολύνεται τόσο η εργασία του νομικού κόσμου, όσο και η καθημερινότητα εργαζομένων και εργοδοτών για ζητήματα που τους απασχολούν και έχουν ρυθμιστεί με πλήθος διαφορετικών διατάξεων στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Επαγγελματίες και απλοί πολίτες θα μπορούν εύκολα πλέον να βρίσκουν τις ρυθμίσεις που ισχύουν χωρίς να ανατρέχουν σε διατάξεις ακόμη και του προηγούμενου αιώνα που τροποποιήθηκαν κατά καιρούς».

Το κείμενο θα αποσταλεί στην Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και εν συνεχεία στην Προεδρία της Δημοκρατίας για την έκδοση Π.Δ.