Σχέδιο για να σταματήσει η «διαρροή» των καλύτερων μυαλών της Ελλάδας στο εξωτερικό, το γνωστό και ως brain drain, επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 200.000 νέοι έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, προς αναζήτηση εργασίας. Μεγάλο μέρος της μετανάστευσης αφορά άτομα με υψηλού επιπέδου μόρφωση και εξειδίκευση σε τομείς στους οποίους η χώρα μας δεν τους προσφέρει κίνητρα για να μείνουν. Όπως ανέφερε ο υπουργός Εργασίας κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συμβουλίου Απασχόλησης, αποφασίστηκε ο σχεδιασμός και η άμεση υλοποίηση μιας ειδικής παρέμβασης μεγάλης κλίμακας για την ανάσχεση αυτού του φαινομένου. «Μια σύγχρονη δράση, με την οποία οι καλύτεροι νέοι επιστήμονες θα παραμείνουν στον τόπο μας, μπολιάζοντας με την ικανότητα και δημιουργικότητά τους το χτίσιμο της αυριανής παραγωγικής Ελλάδας.
 
Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει ένα μείγμα γενναίων θεσμικών κινήτρων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων, με πόρους, ιδίως, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, τόσο προς επιχειρήσεις και φορείς όσο, κυρίως, προς τους ίδιους τους νέους, ώστε οι καλύτεροι και αριστεύσαντες απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων (από πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα) να αξιοποιηθούν από την ελληνική αγορά εργασίας». «Η διαρροή των καλύτερων μυαλών της Ελλάδας στο εξωτερικό, φαινόμενο που εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της κρίσης, συνιστά έναν πραγματικό κίνδυνο για το σήμερα και, κυρίως, το αύριο της χώρας.

Τραυματίζει την κοινωνική συνοχή και υπονομεύει καίρια το μακροχρόνιο αναπτυξιακό δυναμισμό της χώρας μας» δήλωσε ο ίδιος. Η μεγάλη αυτή παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο με την πλούσια τεχνογνωσία του θα συμβάλλει καθοριστικά στον εντοπισμό και την ανάδειξη της «σύγχρονης ελληνικής αριστείας».