Εντός της εβδομάδας ή το αργότερο την επόμενη αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, όπως είχε γράψει κατ’ αποκλειστικότητα το Workforce την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το νομοσχέδιο προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού σε σχετική του διάταξη προβλέπεται μεταξύ άλλων, η προαιρετική δήλωση στο ΠΣ Εργάνη του τροποποιητικού ωραρίου και των υπερωριών, διευκολύνοντας έτσι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν διατηρούν εσωτερικά λογιστήρια. Το θέμα συζητήθηκε και στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο.

Το νομοσχέδιο θα επικυρώνει δε, και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους «όρους των συμβάσεων εργασίας», που πρέπει να είναι ξεκάθαροι, καθώς και την υποχρέωση των εργοδοτών να ενημερώνουν σε έγκαιρο χρόνο εγγράφως για κάθε αλλαγή της εργασιακής σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, θα προβλέπει για τους εργοδότες που την εφαρμόζουν ανά μήνα να δηλώνουν αν επιθυμούν Προδήλωση στο ΠΣ Εργάνη του τροποποιητικού ωραρίου και των υπερωριών ή θα λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα check in και τα check out της κάρτας του εργαζομένου ως προς την έναρξη και λήξη του ωραρίου.

To Yπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι με την διάταξη αυτή δεν θα χαρίζονται υπερωρίες που δεν φαίνονται ή άλλες μεταβολές σε εργοδότες, αφού παύει να υπάρχει το γραφειοκρατικό εμπόδιο στις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, να μπορούν, αν το επιθυμούν, να τεκμηριώνουν την εργασιακή παρουσία, τον χρόνο εργασίας και την αμοιβή βάσει της κάρτας και όχι με ταυτόχρονη προδήλωση της έναρξης και λήξης του ωραρίου.

Μάλιστα το Υπουργείο εκτιμά ότι αυτή ακριβώς η διάταξη παρέχει ένα επιπλέον κίνητρο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Τέλος, στο νομοσχέδιο προβλέπεται πρόστιμο στον εργοδότη, ίδιο με την αδήλωτη εργασία, ίσο δηλαδή με 10.500 ευρώ, για κάθε εργαζόμενο, σε περίπτωση που τα check in και check out της κάρτας του θα εντοπίζονται από το ΣΕΠΕ να είναι αναντίστοιχα με τον πραγματικό χρόνο εργασίας και αμοιβής του εργαζομένου.