Διαγωνισμό στο πλαίσιο αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα ξεκίνησε το Υπουργείο Εσωτερικών, αναζητώντας ανάδοχο για το έργο «Διαμόρφωση νέου πλαισίου δεξιοτήτων δημοσίων υπαλλήλων, επικαιροποίηση Ειδικών Περιγραμμάτων θέσης Εργασίας και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.519.304 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η διάρκειά του είναι 12 μήνες από την ημερομηνία ανάληψης της νομικής δέσμευσης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17η Αυγούστου, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 18 Αυγούστου, στις 11 το πρωί. Το όλο έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».