ο υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε σειρά διευκρινιστικών ανακοινώσεων παρουσιάζοντας λίστα με τις παροχές σε είδος που δεν φορολογούνται. Πιο συγκεκριμένα ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης υποστήριξε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα επιπλέον επιβάρυνσης για τους χαμηλόμισθους.

Αναφορικά με τη φορολόγηση των εταιρικών κινητών τηλεφώνων ξεκαθαρίστηκε ότι θεωρείται εισόδημα μόνο το υπερβάλλον των προγραμμάτων χρήσης που έχει συνάψει μια επιχείρηση για τους εργαζόμενους της και μόνο στην περίπτωση που αυτό το υπερβάλλον δεν καλύπτεται ως επαγγελματική δαπάνη από βεβαίωση του εργοδότη. Σύμφωνα με τις εξηγήσεις που δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών:

1) Σκοπός του νόμου είναι η φορολόγηση εισοδημάτων που δεν φαίνονταν στη μισθοδοσία. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να αποτιμούν τις παροχές σε είδος που προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα και να τις συμπεριλαμβάνουν και αυτές στη βεβαίωση αποδοχών των εισοδημάτων από μισθωτή υπηρεσία που θα χορηγούν στους εργαζόμενους τους. 2) Δεν φορολογούνται παροχές ως 300 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο, ακόμα και αν η συνολική αξία της παροχής υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Δηλαδή το όριο των 300 ευρώ λειτουργεί ως αφορολόγητο όριο και θα φορολογηθεί μόνο για το υπερβάλλον. 3) Δεν φορολογούνται παροχές σε είδος, οι οποίες δίνονται σε όλο το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό μίας επιχείρησης σύμφωνα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, δεδομένου ότι οι συμφωνημένες αυτές παροχές καλύπτουν τις εργασιακές ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης.

Τέλος, μεταξύ των παροχών σε είδος που δεν φορολογούνται περιλαμβάνονται: η παροχή τροφής στον χώρο εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η φύλαξη των παιδιών στον χώρο εργασίας, η παροχή στολής εργασίας στους εργαζόμενους, η αξία των διατακτικών μέχρι έξι ευρώ καθημερινά, η χορήγηση θέσης στάθμευσης, οι υποτροφίες που δίνονται από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια για τη φοίτηση σε αυτά, η χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών για τις ανάγκες της επιχείρησης, τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι πωλητές, τεχνικοί κ.λπ. εργαζόμενοι των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση (φορολογούνται όμως τα αυτοκίνητα που παρέχονται λόγω θέσης), τα αυτοκίνητα δοκιμών (test-drive) και η παροχή συσκευών Η/Υ, tablets, κινητών και η δαπάνη πρόσβασης στο διαδίκτυο.