Την ύψιστη προτεραιότητα που έχει για την Ελλάδα το ναυτιλιακό ανθρώπινο δυναμικό και η εκπαίδευσή του τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης στην παρέμβασή του στη «Διάσκεψη των Βρυξελλών για την Ευημερία των Ναυτικών» (Brussels Conference on the Wellbeing of Seafarers) που οργάνωσε η Βελγική κυβέρνηση στο πλαίσιο των δράσεων της Βελγικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Η Ελλάδα» υπογράμμισε ο Χρ. Στυλιανίδης, «ως μία από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές δυνάμεις στον κόσμο και χώρα με το μεγαλύτερο ανθρώπινο δυναμικό ναυτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναλογικά με τον πληθυσμό της, θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό ως το πολυτιμότερο κεφάλαιο της ναυτιλιακής βιομηχανίας». Ο Υπουργός ανέφερε, παράλληλα, ότι «οι εξελίξεις στη ναυτιλία, όπως η ψηφιοποίηση, οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, η επικοινωνία και οι επιλογές συνδεσιμότητας, θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τη βελτίωση της ευημερίας των ναυτικών μας και κατά συνέπεια θα καταστήσουν το ναυτικό επάγγελμα πιο ελκυστικό σε νέες και νέους ταλαντούχους, γυναίκες και άντρες».

Επεσήμανε, παράλληλα, ότι «η διά βίου εκπαίδευση όσο και η διαρκής αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι απαραίτητο να συμβαδίζουν με τις συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές και τις σύγχρονες απαιτήσεις της βιομηχανίας. Οι ικανοί ναυτικοί με ανεπτυγμένες δεξιότητες αποτελούν προαπαιτούμενο για την ασφαλή και τη φιλική στο περιβάλλον λειτουργία των πλοίων. Τόσο οι ναυτιλιακές διοικήσεις όσο και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να ενεργήσουν για να διασφαλίσουν ότι το περιεχόμενο της κατάρτισης διαμορφώνεται κατά τρόπο που να παρέχει δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις τεχνικές βελτιώσεις του κλάδου και στους νέους κανόνες και κανονισμούς. Καμία έκπτωση από τα πρότυπα της Διεθνούς Σύμβασης για την Εκπαίδευση των Ναυτικών (STCW) δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή» κατέληξε.