Αλλάζει ο τρόπος αναγνώρισης πτυχίων κολεγίων του εξωτερικού στην Ελλάδα. Πλέον, οι κάτοχοι τίτλων σπουδών του εξωτερικού θα περνάνε από εξετάσεις, όπως άλλωστε γίνεται σε κάποιες σχολές όπως είναι η νομική.

Με την αναγνώριση τα διπλώματα του εξωτερικού γίνονται ισότιμα των ελληνικών πανεπιστημίων, με βάση τον πρόσφατο νόμο περί επαγγελματικών προσόντων που εντάσσονται σε οκτώ επίπεδα εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας. Η αλλαγή αυτή ουσιαστικά ελαχιστοποιεί το φαινόμενο των πλαστών πτυχίων, με τον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, να σχολιάζει ότι «Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) έχει ήδη εκδώσει και σημαντικό αριθμό θετικών πράξεων αναγνώρισης». Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι αιτήσεις αποφοίτων κολεγίων για επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων τους.