Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 την υπουργική απόφαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση ορίζει ότι από 1η Φεβρουαρίου 2019, ο κατώτατος μισθός καθορίζεται στα 650 ευρώ/μήνα μεικτά από τα 586,08 ευρώ (11%), το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες αυξάνεται στα 29,04 ευρώ/ημέρα μεικτά, από τα 26,18 ευρώ (11%). Παράλληλα, ο υποκατώτατος μισθός και το υποκατώτατο ημερομίσθιο για τους νέους έως 25 ετών, καταργούνται και πλέον ο κατώτατος μισθός και για τους νέους έως 25 ετών αυξάνεται στα 650€/μήνα μεικτά, από τα 510,95 ευρώ (27%) και αντίστοιχα, το κατώτατο ημερομίσθιο και για τους νέους έως 25 ετών αυξάνεται στα 29,04 ευρώ/ημέρα μεικτά από τα 22,83 ευρώ (27%).

Σημειώνεται ότι με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού αναπροσαρμόζονται αναλογικά και οι διαμορφωμένες τριετίες. Επίσης, το επίδομα ανεργίας αυξάνεται από τα 360 ευρώ στα 400 ευρώ ενώ σε περίπτωση που ο δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%. Τέλος, η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας αυξάνεται από τα 586,08 ευρώ στα 650 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, στοχευμένους ελέγχους σε συγκεκριμένους κλάδους πραγματοποιεί από την 1η Φεβρουαρίου το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), αξιοποιώντας και τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ενόψει της νέας υπουργική απόφασης. Ο στόχος αφορά αφενός στην τήρηση της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το είδος και το ωράριο απασχόλησης και αφετέρου στις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό των εργαζομένων όπως ανακοινώθηκαν.

Οι έλεγχοι θα γίνονται πλέον με το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, με το οποίο εντοπίζονται οι επιχειρήσεις κλάδων που έχουν «παρελθόν» σε παραβατικές συμπεριφορές. Τα κριτήρια έχουν καταρτιστεί με βάση τα ευρήματα που έχει εντοπίσει το Σ.ΕΠ.Ε. κατά τα τελευταία χρόνια, για την αδήλωτη εργασία, ή την υποδηλωμένη εργασία, δηλαδή την απασχόληση εργαζομένου με πλήρες ωράριο, αλλά την ασφάλισή του ως μερικώς απασχολούμενο.