Η Randstad Hellas κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα. Από το 2010 και για κάθε τρίμηνο διεξάγει την ερεύνα Workmonitor με σκοπό να καταγράψει τις τάσεις που παρουσιάζονται στην τοπική αγορά εργασίας.

Η πρόσφατη έρευνα Workmonitor, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Randstad για το α’ τρίμηνο του 2012, εξετάζει την επιρροή του internet και των smartphones στο περιβάλλον εργασίας, καθώς και την ικανοποίηση και την κινητικότητα στον εργασιακό χώρο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι παρά την συνεχώς αυξανόμενη πρόσβαση των Ελλήνων στο internet και τα κινητά τηλέφωνα, οκτώ στους δέκα έλληνες εργαζομένους προτιμούν την διαπροσωπική επαφή εντός του εργασιακού χώρου. Το 79% των ερωτηθέντων, δήλωσε ότι έχει πρόσβαση στο internet στην εργασία του, ενώ μόλις το 11% ανέφερε ότι είναι λιγότερο παραγωγικό στην εργασία του εξαιτίας της χρήσης του internet σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως η Ισπανία (21%), η Ιταλία (30%) και η Ινδία (37%) όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι υψηλότερο.

Περίπου το 20% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο εργοδότης του παρέχει smartphone για να μπορεί να ελέγχει emails σχετικά με την εργασία του, ενώ το 44% δήλωσε ότι έχει αποκτήσει smartphone και σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 36% των συμμετεχόντων να δηλώσει ότι λαμβάνει καθημερινά περισσότερες πληροφορίες από όσες μπορεί να επεξεργαστεί.

Τέσσερεις στους δέκα Έλληνες δήλωσαν ότι αισθάνονται ότι δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις που υπάρχουν, εάν δεν δώσουν άμεση απάντηση στα emails και στα τηλεφωνήματα που λαμβάνουν, κάτι το οποίο είναι σύμφωνο και με τα παγκόσμια αποτελέσματα της έρευνας.

Στην Ελλάδα το 66% των εργαζομένων χειρίζεται emails σχετικά με την εργασία του και στον προσωπικό του χρόνο, ενώ μόλις το 33% ασχολείται με προσωπικά θέματα κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Παράλληλα, περίπου το 75% των Ελλήνων, λαμβάνει τηλεφωνήματα ή emails σχετικά με την εργασία, κατά τη διάρκεια των διακοπών του, σε αντίθεση με το 48% των εργαζομένων στην Γερμανία και το 26% των εργαζομένων στην Ολλανδία.

Σε ποσοστό 76% οι Έλληνες εργαζόμενοι δήλωσαν ότι λαμβάνουν εργασιακά τηλεφωνήματα και emails εκτός των ωρών εργασίας και περίπου το 40% θεωρεί ότι ο εργοδότης τους αναμένει να είναι διαθέσιμοι σε 24ωρη βάση, κάθε ημέρα της εβδομάδας. Η πλειοψηφία των Ελλήνων (72%) ενοχλούνται από εκείνους που απαντούν τηλεφωνήματα ή emails κατά τη διάρκεια επαγγελματικών συναντήσεων, ενώ το 19% παραδέχθηκε ότι έχει απαντήσει σε τηλεφωνήματα ή emails σε αντίστοιχες περιπτώσεις.


Οι εργαζόμενοι στην ηλικιακή κατηγορία 45-54 ετών παρουσίασαν τη χαμηλότερη αυτοπεποίθηση
Το γενικό επίπεδο αυτοπεποίθησης αναφορικά με την εύρεση νέας εργασίας στην Ελλάδα, μέσα στους επόμενους έξι μήνες, παρουσίασε μικρή βελτίωση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μόλις το 39,5% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα μπορεί να βρει μία ανάλογη εργασία, εντός των επόμενων έξι μηνών, ενώ το δ’ τρίμηνο του 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 35,4%.

Οι εργαζόμενοι στην ηλικιακή κατηγορία 45-54 ετών παρουσίασαν τη χαμηλότερη αυτοπεποίθηση σε ποσοστό 32,2%, ενώ αυτοί της ηλικιακής κατηγορίας 18-24 ετών παρουσίασαν την υψηλότερη αυτοπεποίθηση σε ποσοστό 64,9%. Από το σύνολο των Ελλήνων που ρωτήθηκαν για το α’ τρίμηνο του 2012, σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους (48%) φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του, ποσοστό το οποίο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το δ’ τρίμηνο του 2011.

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι εργαζόμενοι που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο φόβο για απώλεια της εργασίας τους είναι οι Έλληνες και ακολουθούν οι Ινδοί (43%), οι Ισπανοί (41%) και οι Ιταλοί (36%).

Ο Δείκτης Κινητικότητας παρουσίασε μείωση
Ο «δείκτης κινητικότητας» της Randstad για την αγορά εργασίας αξιολογεί την ετοιμότητα του εργαζόμενου να αλλάξει εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Η ετοιμότητα του ατόμου βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή του ικανοποίηση, το φόβο για ενδεχόμενη απόλυσή του, την ανάγκη του για νέες προκλήσεις και την αυτοπεποίθηση ότι θα καταφέρει να βρει νέα εργασία.

Ο δείκτης κινητικότητας για το α’ τρίμηνο του 2012 έφτασε τις 100 μονάδες και σημείωσε μείωση σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2011, όπου ήταν στις 103 μονάδες. Το 14,1% των ελλήνων εργαζομένων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, αναζητάει ενεργά νέα εργασία, ποσοστό πού είναι από τα υψηλότερα από τo α’ τρίμηνο του 2010 όταν υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η έρευνα Workmonitor.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 18% δήλωσε ότι τους τελευταίους έξι μήνες έχει αλλάξει εργασία, ποσοστό το οποίο αυξήθηκε κατά 4,6% σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο. Το δ’ τρίμηνο του 2011, το 13,4% είχε δηλώσει ότι άλλαξε εργασία.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα, οι δύο βασικότεροι λόγοι για την αλλαγή εργασίας είναι η δυσαρέσκεια του εργαζομένου προς τον εργοδότη του (32%) και αλλαγές που προήλθαν από οργανωτικές μεταβολές ή συγχωνεύσεις (30%).

Εργασιακή Ικανοποίηση
Στη τελευταία έρευνα Workmonitor διαπιστώθηκε ότι το 58% των Ελλήνων εργαζομένων είναι ικανοποιημένο με την εργασία του, ποσοστό το οποίο μειώθηκε κατά 1% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2011. Από τους συμμετέχοντες στην Ελλάδα, η ηλιακή ομάδα 55 – 64 ετών παρουσίασε την υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση η οποία έφτασε το 93%. Η πλήρης παρουσίαση της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερών αναλύσεων των αποτελεσμάτων ανά γεωγραφική περιοχή, είναι διαθέσιμη – www.randstad.gr.


Τα χαρακτηριστικά της ερευνάς Workmonitor της Randstad
Η έρευνα Workmonitor υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ολλανδία το 2003 και στη συνέχεια ακολούθησε η Γερμανία και πλέον διεξάγεται σε 32 χώρες σε όλο τον κόσμο, καλύπτοντας την Ευρώπη, την Ασία, την Ωκεανία και την Αμερική. Η έρευνα Workmonitor της Randstad δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου.

Ο «Δείκτης Κινητικότητας» της έρευνας Workmonitor εντοπίζει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και στοχεύει στην καταγραφή των προσδοκιών και του αισθήματος ασφάλειας που νιώθουν, καθώς και την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα εξαμηνιαίο πλαίσιο. Έτσι παρέχεται μία ουσιαστική κατανόηση των αισθητήρων της αγοράς και των τάσεων που διαμορφώνουν οι εργαζόμενοι. Πέραν από τις εργασιακές μετακινήσεις, μέρη της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.

Η έρευνα διεξάγεται μέσω online ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελείται από άτομα ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε μια αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το εύρος δείγματος στην Ελλάδα ήταν 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από τη Survey Sampling International. Η έρευνα για το α’ τρίμηνο του 2012 διεξήχθη από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου 2012.

Randstad: shaping the world of work
Η Randstad ειδικεύεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας και στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν την προσωρινή και μόνιμη απασχόληση, την εξειδικευμένη στελέχωση (Professionals), το inhouse, το HR Solutions (outplacement, coaching) και την πρόσληψη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (outsource-payrolling).

Η Randstad αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στον κόσμο, κατέχοντας μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στην Αργεντινή, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τον Καναδά, τη Χιλή, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ινδία, το Μεξικό, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και σημαντικές θέσεις στην Αυστραλία, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο τέλος του 2011 η Randstad απασχολούσε περίπου 28.700 υπαλλήλους που εργάζονται σε 4.700 υποκαταστήματα σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα συνολικά έσοδα της Randstad για το 2011 έφτασαν τα 16,2 δισ. ευρώ. Η Randstad ιδρύθηκε το 1960 και τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Diemen της Ολλανδίας. Η μετοχή της Randstad Holding nv είναι καταχωρημένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Amsterdam, όπου οι μετοχές του ομίλου είναι εμπορεύσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.randstad.gr.

Good To Know You

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου – Σεφτελή, Marketing & Communications Manager, Randstad Hellas SA, T: 210 6770523, E: [email protected], S: www.randstad.gr.