Στο ειδικό βιβλίο υπερωριών, όπου είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να τηρούν επί μια πενταετία, θα καταγράφονται οι υπερωρίες των εργαζομένων και οι εργοδότες θα αναγγέλλουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα (και όχι αυθημερόν, όπως ισχύει σήμερα ή εκτάκτως εντός διημέρου) το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.

Την αλλαγή στο πλαίσιο αναγγελιών των υπερωριών προβλέπει τροπολογία που έχει συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας το οποίο ψηφίστηκε επί της αρχής στη Βουλή.