Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών παρέθεσε τα εξής στοιχεία σχετικά με την ανεργία και την καταπολέμησή της

1) Για το 2009-2012, η κυβέρνηση έχει διαθέσει 5,315 δισ. ευρώ σε προγράμματα και δράσεις στήριξης της αγοράς εργασίας και των ανέργων.
2) Η ποσοστιαία αύξηση των πόρων που πραγματοποιήθηκε την ίδια περίοδο ήταν 272% (από 488 εκ. το 2009 σε 1,817 δισ. ευρώ το 2012).
3) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης περιέρχεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να καλύψει τις δράσεις που αναλαμβάνει το κράτος για την καταπολέμηση της ανεργίας και
4) Σε αυτό το πλαίσιο και ο ΟΑΕΔ έχει σημειώσει σημαντική αύξηση του τακτικού του προϋπολογισμού (από 477 εκ. το 2009 σε 702 εκ. ευρώ το 2012).