Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργήθηκαν στο οικονομικό κέντρο του Λονδίνου -το Σίτι- υποχώρησαν κατά 35% πέρσι, λόγω περικοπών δαπανών στις επενδυτικές εταιρείες, σύμφωνα με μελέτη της Astbury Marsden.

Η εταιρεία εκτιμά ότι 35.115 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στο Σίτι το 2012, μειωμένες κατά 35% σε σχέση με το 2011. Μόλις 800 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το Δεκέμβριο του 2012, από 1.490 το Δεκέμβριο του 2011. Οι τράπεζες σε όλο τον κόσμο συρρικνώνουν το εργασιακό τους δυναμικό, λόγω της επιβολής αυστηρότερων κανόνων στις συναλλαγές και ανησυχιών για το μέλλον της ευρωζώνης. Η Astbury Marsden εκτιμά, όμως, ότι τα «χειρότερα πέρασαν πια», ενώ η αντιμετώπιση της κρίσης του ευρώ από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δημιουργεί εκ νέου θετικές προοπτικές για την απασχόληση στην Ευρώπη.