Στο 8,3% κατέγραψε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) το ποσοστό ανεργίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008 έναντι του 9,1% που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007.

Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ το 8,3% της ανεργίας του πρώτου τριμήνου 2008 είναι το μικρότερο ποσοστό ανεργίας που καταγράφεται σε πρώτο τρίμηνο από το έτος 1998.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (12,3%) εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο εκείνου των αντρών (5,5%). Η ανεργία παρατηρείται κυρίως στους νέους ηλικίας 15-29 ετών, όπου φθάνει το 17,3%, ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 22,2%.

Ως προς το ποσοστό ανεργίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης, η ΕΣΥΕ αναφέρει στην έρευνα του εργατικού δυναμικού του πρώτου τριμήνου 2008 ότι το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται πάνω από το συνολικό ποσοστό σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (12,2%). Στους αποφοίτους Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης το ποσοστό είναι 10,5%, σε όσους έχουν τελειώσει το τριτάξιο γυμνάσιο, η ανεργία είναι 9,2% και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 9,1%.

Τέλος, στους κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού και στους πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το ποσοστό ανεργίας φτάνει το 4,5%.

Από το σύνολο των ανέργων (406.547), το 86,7% αναζητά εργασία με πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 33,4% του συνόλου. Οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή αυτοί που αναζητούν πάνω από δώδεκα μήνες εργασία, αποτελούν το 47,6% του συνόλου.

Τέλος, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, κατά το α’ τρίμηνο του 2008 βρήκαν απασχόληση 109.274 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος.

Πηγή: Ναυτεμπορική