Υποχρεωτική θα είναι για τα ταμεία η έκδοση προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης. Το ποσό της προσωρινής σύνταξης θα πλησιάζει το 90% ή και το 95% της κανονικής και η εκκαθάριση θα γίνεται με την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Αποτέλεσμα της εφαρμογής του μέτρου θα είναι να απονέμεται σύνταξη σε 1-1,5 μήνα για τις περιπτώσεις που η ασφάλιση έχει γίνει σε ένα ταμείο και εντός 1,5-2,5 μηνών στην περίπτωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερα ταμεία (διαδοχική ασφάλιση). Ακόμη διασφαλίζεται η δυνατότητα της ενημέρωσης των πολιτών μέσα από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης, που συστήνονται στα ταμεία και συνδέονται στη συνέχεια με τα ΚΕΠ ενώ η «διαδρομή» της αίτησης του ενδιαφερόμενου θα εξετάζεται από τις υπηρεσίες σε συνεργασία με τον ίδιο.

Η δυνατότητα έκδοσης προσωρινής απόφασης είναι νομοθετημένη διαδικασία εδώ και πολλά χρόνια από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80, χωρίς να εφαρμοσθεί ποτέ σε μεγάλη έκταση παρά τις συμπληρωματικές ρυθμίσεις που έγιναν. Ο Γ. Κουτρουμάνης είπε ότι το μέτρο θα εφαρμοσθεί εφόσον γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ και μέσα στους επόμενους 3 μήνες περίπου από την ψήφισή του ενώ 3 μήνες αργότερα θα μπορεί να εφαρμοσθεί και για τις επικουρικές συντάξεις.