«Μη μου στερείς κάτι που δεν μπορείς να μου δώσεις» αποκρίθηκε ο Διογένης στον Μέγα Αλέξανδρο αναφερόμενος στο φως του ήλιου και θέλοντας να του καταστήσει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται για τα υλικά πλούτη που πιθανόν να του πρόσφερε ο επισκέπτης του.

Προσφέρεται ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης» αναφέρουν συχνά οι αγγελίες που στοχεύουν στην προσέλκυση υποψηφίων, διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο αντίστοιχες προσδοκίες πολύ πριν από το στάδιο της συνέντευξης. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά αν αναλογιστεί κάποιος, ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ανάγκες της γενιάς που τα τελευταία χρόνια αποσχολεί έντονα τις επιχειρήσεις λόγω των διαφορετικών της χαρακτηριστικών, τους millennials. Η συγκεκριμένη γενιά ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο από όσες προηγήθηκαν για συνεχή εξέλιξη, feedback και την ύπαρξη σκοπού στην εργασία της. Μέσα σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, οι millennials αναζητούν τη γρήγορη μετακίνησή τους είτε σε κάθετο επίπεδο (ανώτερες θέσεις στο ίδιο τμήμα) είτε σε οριζόντιο (αναλαμβάνοντας θέσεις σε άλλο αντικείμενο από αυτό για το οποίο προσλήφθηκαν αρχικά). Με απλά λόγια, βρίσκονται σε μία συνεχή εγρήγορση και αναζήτηση νέων προκλήσεων που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες, πολύτιμες για το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα. Διότι η παραμονή τους σε έναν οργανισμό δεν είναι «ισόβια». Σε σύντομο χρονικό διάστημα κι εφόσον εσωτερικά δεν είναι σε θέση πλέον να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, αναζητούν τη νέα τους επαγγελματική στέγη. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των millennials είναι ότι ακριβώς όπως και ο Διογένης, δεν ενδιαφέρονται τόσο για τα υλικά αγαθά που τους προσφέρονται όσο για τις ευκαιρίες εξέλιξης και ενδυνάμωσής τους καθώς και τη διαφύλαξη της ισορροπίας μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η γενιά αυτή παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ενασχόλησης σε εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες που ικανοποιούν την ανάγκη της να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο κάτι που απαιτεί διαθέσιμο χρόνο.

Έτσι, οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να είναι ειλικρινείς απέναντι στους υποψηφίους -φροντίζοντας να μην υπάρξει κάποια «ρωγμή» στο ψυχολογικό συμβόλαιο που συνάπτουν μαζί τους-, όμως ταυτόχρονα οφείλουν να αναζητήσουν εκείνες τις πρακτικές που θα συμβάλουν στη συνεχή τους εξέλιξη και ανάπτυξη, αυξάνοντας το χρονικό διάστημα που θα καταφέρουν να τους διατηρήσουν εσωτερικά στο εργασιακό τους περιβάλλον. Δύο αποτελεσματικές πρακτικές ως προς την ανάπτυξη ενός στελέχους είναι το coaching και το mentoring όπως θα διαβάσετε και σε επόμενες σελίδες. Η χρήση τους μάλιστα έχει αρχίσει να αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια με τα οφέλη να είναι ορατά τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον ίδιο τον συμμετέχοντα.