Στις αρχές του έτους πραγματοποιήθηκε η ανακοίνωση των ονομάτων των υποτρόφων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc in Strategic Human Resource Management.

Τις υποτροφίες προσέφερε το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece σε συνεργασία με το kariera.gr. Με γνώμονα τις ίσες ευκαιρίες για όλους και έπειτα από ενδελεχή εξέταση και αξιολόγηση των πολυπληθών αιτήσεων το ALBA αποφάσισε να προσφέρει δύο πλήρεις υποτροφίες αντί μίας, όπως αρχικώς είχε επικοινωνηθεί. Οι δύο υποψήφιοι που επιλέχθηκαν έπειτα από αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, είναι η Αμάντα Νικητοπούλου και η Ευαγγελία Ντέτσικα.

Η υψηλή ποιότητα των αιτήσεων που κατατέθηκαν, οδήγησαν την επιτροπή αξιολόγησης στην απόφαση να στηρίξει έμπρακτα δύο επιπλέον υποψηφίους, προσφέροντας σημαντική οικονομική ενίσχυση, η οποία μεταφράστηκε σε έκπτωση της τάξης 30%. Οι δύο πλήρεις υποτροφίες συνολικού κόστους 25.000 ευρώ, δόθηκαν ως απόδειξη συνεχούς και ουσιαστικής προσπάθειας των δύο οργανισμών για την υποστήριξη των ευάλωτων οικονομικών/κοινωνικών ομάδων.