Η Διοίκηση του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ATHENS GSM, υλοποιώντας το θεσμό των υποτροφιών που κάθε χρόνο παρέχει σε νέους ώστε να έχουν ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας, χορήγησε 11 υποτροφίες σε νέους και νέες που κληρώθηκαν μέσω του πελατολογίου των εστιατορίων Goody’s.

Οι υποτροφίες αφορούσαν τα προγράμματα BACHELOR και MASTER OF SCIENCE του Nottingham Trent University, τις οποίες το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM προσφέρει στην Ελλάδα.