Το ALBA Graduate Business School ανακοινώνει την προσφορά, για πρώτη φορά, τεσσάρων υποτροφιών για το Πρόγραμμα MSc in Strategic Human Resource Management που ξεκινά το Νοέμβριο 2008.

Οι διαθέσιμες υποτροφίες απευθύνονται αποκλειστικά σε στελέχη που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και καλύπτουν το 50% του συνολικού ποσού των διδάκτρων του Προγράμματος. Η επιλογή των υποψηφίων για τη χορήγηση υποτροφιών γίνεται από ειδική επιτροπή με βάση συνδυασμό κριτηρίων (ακαδημαϊκή επίδοση, προϋπηρεσία και αξιολόγηση στοιχείων προσωπικότητας έπειτα από προσωπική συνέντευξη).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που δραστηριοποιούνται ήδη ή επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και σε στελέχη που διοικούν ομάδες εργαζομένων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2008. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις υποτροφίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Λίλα Ευσταθιάδη, τηλ.: 210 8964531-8, e-mail: [email protected]. Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.alba.edu.gr/academic/shrm/.