Η PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα υπενθυμίζει ότι η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές το 2010-2011 είναι η 10η Μαρτίου 2010.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Πολυτεχνείων – για μεταπτυχιακά πλήρους φοίτησης και σε στελέχη επιχειρήσεων-για μεταπτυχιακά μερικούς φοίτησης. Οι υποτροφίες (ύψους 2.000-4.000 ευρώ η κάθε μία) προσφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, τραπεζικά, internal audit, risk regulation, IT systems & security, Information Systems, Total Quality Management & Systems, MBA, ναυτιλιακά και περιβαλλοντικές επιστήμες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.pwc.gr.