Η Οργάνωση Γη προσφέρει σε στελέχη ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων 2 υποτροφίες στα προγράμματα του τεχνολογικού ινστιτούτου ΑΙΤ που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Kennedy School του Harvard University, αποκλειστικά για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αποστολής της Οργάνωση Γη για την ενίσχυση των ελληνικών ΜΚΟ αλλά και τη μεταξύ τους συνεργασία. Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες αφορούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στελεχών «The Art and Science of Negotiation» που θα πραγματοποιηθεί για ένατη συνεχόμενη φορά στις 29-31 Μαΐου και το πρόγραμμα ανώτατων στελεχών «Leading in Times of Crisis» το οποίο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στις 7-8 Ιουνίου.

Ο εισηγητής και των δύο προγραμμάτων είναι ο Dr. Brian Mandell, Καθηγητής και Διευθυντής στο Kennedy School Negotiation Project του Harvard University. Η επιλογή θα γίνει με τα κριτήρια που θέτουν το AIT και ο Dr Mandell για τη συμμετοχή στα προγράμματα και οι αιτήσεις θα γίνονται απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των προγραμμάτων, επιλέγοντας στο «Type of Participation» το «Organization Earth».

Πληροφορίες:  www.ait.gr/negotiation, www.ait.gr/lic.