Διευκρινήσεις για το δικαίωμα της παράλληλης απασχόλησης που προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδωσε ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Άδωνις Γεωργιάδης χθες. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η δυνατότητα αυτή δεν αφορά στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, οι οποίοι ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες θα ήθελαν να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και μόνο κατ’ εξαίρεση μπορούν να υποβάλλουν στο υπηρεσιακό τους συμβούλιο αίτημα παράλληλης απασχόλησης και εφόσον εγκριθεί να τους χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού έργου. Με την ψήφιση του νέου νόμου, θα επιτρέπεται η δουλειά σε δύο εργοδότες (αν κάποιος το επιθυμεί), αρκεί να διατηρηθεί ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, που είναι 11 ώρες/24ωρο (ΠΔ 88/1999). Σήμερα επιτρέπεται να εργαστεί κάποιος μόνο σε δύο εργοδότες, εφόσον έχει συνάψει αντίστοιχες συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Τι προβλέπει το άρθρο 189 για την παράλληλη απασχόληση
– Ο εργοδότης υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των εργαζόμενων επαρκή και υγιεινό χώρο για λήψη τροφής και ανάπαυση. Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται από τους εργοδότες ή τους επιτετραμμένους τους εντός ή εκτός του χώρου εργασίας κατά τις ώρες του γεύματος ή της ανάπαυσης.

– Δεν επιτρέπεται να συνάπτονται συμφωνίες ή να τίθενται ρήτρες με τις οποίες ο εργαζόμενος απαγορεύεται να παρέχει εργασία σε άλλους εργοδότες εκτός του ωραρίου εργασίας που έχει συμφωνηθεί με συγκεκριμένο εργοδότη. Συμφωνίες ή ρήτρες περί απαγόρευσης της παροχής εργασίας σε άλλους εργοδότες θεωρούνται άκυρες, εκτός αν δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους, όπως η υγεία και η ασφάλεια, η προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου, η εργασία σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

– Η παράλληλη απασχόληση της παρ. 2 επιτρέπεται με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των εργαζομένων, ιδίως δε των άρθρων 162 έως 179 του παρόντος.

– Κάθε δυσμενής μεταχείριση του εργαζόμενου από τον εργοδότη λόγω παροχής εργασίας σε άλλους εργοδότες απαγορεύεται.