Οι τελευταίες «πινελιές» του νέου εργασιακού νομοσχεδίου μπαίνουν αυτές τις ημέρες και στόχος είναι αυτό να κατατεθεί τη Βουλή εντός των επόμενων εβδομάδων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 15 Μαϊου. Πέρα από τα υπόλοιπα θέματα που επιχειρεί να ρυθμίσει, ιδιαίτερα βαρύτητα δίνεται στο θέμα της τηλεργασίας, που όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει ενεργή και μετά την πανδημία. Ο στόχος του νομοσχεδίου σε σχέση με την τηλεργασία είναι να την καταστήσει πιο εύκολη, δημιουργώντας παράλληλα ένα αυστηρό πλαίσιο ώστε να αποφεύγεται η εργοδοτική αυθαιρεσία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα του νομοσχεδίου, η τηλεργασία θα αποφασίζεται κατόπιν συμφωνίας εργοδότη και εργαζόμενου, ενώ ο εκάστοτε εργοδότης θα είναι υποχρεωμένος να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του εργαζόμενου που δουλεύει από το σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι θα απαγορεύεται η χρήση κάμερας, ενώ ακόμα και αν υπάρξει κάποιο σύστημα ελέγχου αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει με την νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο εδώ το πρόβλημα αφορά στο κόστος της τηλεργασίας το οποίο καλείται να το σηκώσει ο εργαζόμενος όταν δουλεύει από το σπίτι του.

Για να μπορέσει να εργαστεί απαιτείται καλή σύνδεση στο internet, αλλά και αξιόπιστα μηχανήματα, όπως π.χ. υπολογιστές, εκτυπωτές κ.α. Στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται ότι στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν προμηθεύσει τον εξοπλισμό στον τηλεργαζόμενο ή δεν καλύψει το κόστος χρήσης αυτού και σε κάθε περίπτωση το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών, είναι ανίσχυρη η συμφωνία περί τηλεργασίας και η εργασία παρέχεται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Παράλληλα, ο εργοδότης θα πρέπει άμεσα μετά την συμφωνία να ενημερώσει τον εργαζόμενο για τα λεπτομερή καθήκοντα του τηλεργαζομένου, το ωράριο εργασίας του, τον τρόπο υπολογισμού και την ανάλυση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας εξοπλισμό, τον οποίο διαθέτει ο τηλεργαζόμενος ή του παρέχει ο εργοδότης κ.α.