Μνημόνιο συνεργασίας για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, του kariera.gr και του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης “Ημέρες Καριέρας” του kariera.gr που έλαβε χώρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 8-9 Οκτωβρίου.

Η συνεργασία αυτή του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα, για την ενίσχυση της απασχόλησης, έχει ως στόχο μεταξύ άλλων τη χαρτογράφηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς, μέσω εφαρμογών βασισμένων σε τεχνολογίες ΑΙ (Τεχνητής Νοημοσύνης) και NLP (Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας), την ανάλυση των πραγματικών δεδομένων της αγοράς εργασίας και τη συνεχή ενημέρωση για τις νέες τάσεις για τις ψηφιακές δεξιότητες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «μέσα από αυτή τη συνεργασία, ενισχύεται περαιτέρω ο  σχεδιασμός των εθνικών προγραμμάτων με στόχο την αναβάθμιση και διεύρυνση των δεξιοτήτων και γνώσεων των υποψηφίων (upskilling) καθώς και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων (reskilling). Παράλληλα, θα αποτυπωθούν οι τάσεις στην ελληνική αγορά εργασίας και θα προστεθούν στην πλατφόρμα της Εθνικής Συμμαχίας που ήδη βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία».